Sme politickí kandidáti?

Milí naši priaznivci, už niekoľko krát sme vás ako kandidáti oslovovali so žiadosťou o podpisy na petičné hárky. Tie sú potrebné na to, aby sme sa mohli uchádzať o kandidatúru ako nezávislí poslanci. Bolo to presne...

O troch prútoch, ktoré držia spolu

V mestskom zastupiteľstve Bratislavy má Karlova Ves troch poslancov z celkového počtu 45. Rozhoduje sa v ňom o dôležitých veciach, ktoré sa priamo dotýkajú aj života nás, Karlovešťanov, ako napríklad cesty, chodníky, zeleň, verejné osvetlenie, MHD, mestská polícia,...

Aké je to byť župnou poslankyňou

Bratislavský samosprávny kraj (BSK, resp. bratislavská župa) sa rozprestiera od Záhorskej Vsi cez Pezinok a Bratislavu až po Senec. Zahŕňa 71 obcí a 17 bratislavských mestských častí, spolu 653 tisíc obyvateľov. Z päťdesiatich poslancov...

Každý groš treba najprv tri krát obrátiť

alebo ako hospodárne, účinne a účelne použiť zdroje, ktoré sú k dispozícií Rozpočet a plán vlastnej činnosti sú základným nástrojom každej samosprávy a rozpočet základných škôl v Karlovej Vsi je schvaľovaný v miestnom zastupiteľstve. Platí a vždy bude platiť klasický bonmot...

Rekonštrukcia bazéna – finále

Keď po voľbách v roku 2014 nastupovalo nové vedenie a poslanecký zbor, čakalo nás v mestskej časti veľa nemilých prekvapení. Väčšinu úsilia bolo potrebné vynakladať na „hasenie“ akútnych havárií, ktoré vybuchovali ako „nášľapné míny“ priamo pod nohami....

Prichádzajú ťažšie roky, ale priorita je jasná

Financovanie samospráv sa zhoršuje v dôsledku mnohoročného investičného dlhu, neustále narastajúcich povinností a dopadu vládnych opatrení. Navyše hrozí zníženie príjmov z dôvodu poklesu hospodárskeho rastu. V Bratislave máme o problém viac. Keď bývalý prednosta miestneho úradu v Karlovej Vsi...

Ako ďalej s priestorom Jurigovho námestia

V uplynulých mesiacoch prebiehal participatívny proces zameraný na zapojenie obyvateľov do revitalizácie Jurigovho námestia. V rámci dotazníka, plánovacej prechádzky po námestí či diskusie v miestnej knižnici získali spracovatelia od obyvateľov množstvo podnetov a podkladov. Do procesu sa zapojilo...

Quo vadis BVS?

Odkiaľ, vďaka čomu alebo komu a kam kráča Bratislavská vodárenská spoločnosť Volám sa Miloslav Hrádek a už tretí rok som kontrolórom Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Niektorí si ma môžete pamätať ako riaditeľa organizácie...

Štyri roky s vami

Pred štyrmi rokmi som sa rozhodol kandidovať do miestneho zastupiteľstva. Viedla ma k tomu nespokojnosť s riadením Karlovej Vsi, so zhoršujúcou sa kvalitou v mnohých oblastiach života obce.

Imobilio

NAJVÄČŠIU NÁDEJ ZÍSKAŠ, KEĎ ZISTÍŠ, ŽE TO IDE
Imobilio je názov nášho občianskeho združenia. Sme komunita väčšinou mladých ľudí, ktorí sme v zmysle výrokov „Naše telesné postihnutie nás brzdí, ale nezastaví. Nehľadáme súcit, ale podporu....

Kauza Slnečné údolie

POD AKÉ ROZHODNUTIE SA PODPÍŠE MINISTER VÝSTAVBY ARPÁD ÉRSEK?
V Bratislave sa často uprednostňujú záujmy developerov pred dobrým rozvojom mesta. Stavby spravidla povoľuje miestny stavebný úrad. Vyšším orgánom je Okresný úrad, odbor výstavby (OÚ), ktorý...

Tri groše

S nimi hospodáril kopáč v rozprávke. Sumu proporcionálne delil na spotrebu, investície a starostlivosť o predchádzajúcu generáciu. Predbehol súčasnú spoločnosť. Nemyslím jednotlivé rodiny, ale štát. Ten v starostlivosti o mladú generáciu, seniorov, či inak...

Počuli ste už o islandskom modeli?

Mladí ľudia posedávajúci na lavičkách a cigaretový dym miešajúci sa so závanom marihuany, sanitka odvážajú- ca 13-ročné dievča, ktoré to prehnalo s alkoholom .... Obrazy, ktoré, bohužiaľ, poznáme už aj na Dlhých dieloch. Čo...

Park Iva Nesrovnala

Grigorij Alexandrovič Poťomkin sa stal známy nie len tým, že po ňom pomenovali krížnik, ale aj tým, že za jeho vlády vošiel do dejín pojem potemkinovské dediny. Ľsťou chcel vyvolať zdanie existencie niečoho, čo...

Vitajte na Veternicovej 20

Prvého septembra 2018 začal tretí školský rok, kedy karloveská cirkevná škola privíta žiakov 1. až 3. ročníka ZŠ vo zverených priestoroch na Veternicovej 20. Do 11 tried na Veternicovú nastúpi 248 detí. Časť z...