Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Ako ďalej s priestorom Jurigovho námestia

V uplynulých mesiacoch prebiehal participatívny proces zameraný na zapojenie obyvateľov do revitalizácie Jurigovho námestia. V rámci dotazníka, plánovacej prechádzky po námestí či diskusie v miestnej knižnici získali spracovatelia od obyvateľov množstvo podnetov a podkladov. Do procesu sa zapojilo takmer 500 ľudí.

Ideu revitalizácie námestia, ktorej proces naštartovalo vedenie našej mestskej časti, som od svojho zvolenia aktívne podporoval a aktívne presadzoval aj v rámci pracovnej skupiny zameranej na klimatickú politiku pod hlavičkou projektu Deliver. Nakoľko ide naozaj o rozsiahly a komplikovaný celok siahajúci od Adámiho a Nábělkovej ulice až po budovu Allianz a kostol sv.Michala, navrhol som najskôr sa sústrediť na priestor hornej terasy okolo fontány. Je totiž nepopierateľné, že revitalizácia tak veľkého priestoru musí prebiehať v niekoľkých etapách. Tá prvá pod taktovkou mestskej časti v rámci projektu Deliver (z ktorého by mala byť financovaná prípravná fáza) by teda mala prebiehať práve v tomto centrálnom priestore.

Realizačná fáza, ktorá, dúfajme, začne už budúci rok, bude na začiatku financovaná z peňazí, ktoré sa podarilo získať našim mestským poslancom. Konkrétne ide takmer o 370 tisíc eur z mestského rozpočtu, ktoré boli pôvodne určené na realizáciu tzv. parku Iva Nesrovnala vedľa čerpacej stanice na križovatke Molecova. V kontraste s neďalekým verejným priestorom, ktorý sa roky nachádzal v havarijnom stave, išlo naozaj o trúfalý a nešťastný nápad. Aj preto nás potešilo, že nové vedenie magistrátu prejavilo o námestie záujem a je pripravené nielen začať so sanáciou najexponovanejších problémov tohto zanedbaného verejného priestoru, ale aj na komplexné architektonické riešenie obnovy širšieho okolia.

Generálny investor Bratislavy sa už takmer tri mesiace snaží vysporiadať s haváriou sacieho potrubia fontány, ktorú sme si teda tento rok dlho neužili. Okamžitú opravu by si žiadali aj niektoré pochôdzne plochy, vrátane schodísk a rámp. Mesto som požiadal o riešenie zanedbanej nehnuteľnosti bývalej predajne nábytku v jeho vlastníctve, ktorá je nevľúdnou výstavnou skriňou námestia, či urgoval odstránenie starého, nevyužívaného skladu pri Nábělkovej, ktorý degraduje okolie. Zostáva nám teda veriť, že mesto dotiahne svoj zámer i záväzky do úspešného konca, pretože nejde len o náročnosť daného priestoru, ale nepochybne aj o vysoké náklady spojené nielen s jeho údržbou, ale predovšetkým s jeho komplexným „znovuzrodením“.

Aby sa celý proces mohol pohnúť ďalej, mesto sa ako vlastník a správca námestia musí aktuálne popasovať s majetkovými záležitosťami (viaceré parcely totiž nemajú založené listy vlastníctva a niektoré dotknuté objekty sú v súkromnom vlastníctve), ale aj s takým nečakaným problémom, ako je chýbajúca projektová dokumentácia z doby výstavby. Úlohou nášho projektového tímu v rámci projektu Deliver bude počas najbližších mesiacov dôsledná príprava zadania pre verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu revitalizácie priestoru námestia okolo fontány. Tá by mala zahŕňať také riešenia, ako sú nové pochôdzne povrchy, bezbariérový pohyb chodcov, nové osvetlenie, oddychové zóny, zatienenie priestorov, viac zelene či lepšia interakcia s vodou –  teda revitalizačné opatrenia zamerané na bezpečnosť, ekológiu, posilnenie medziľudskej interakcie, a to všetko v duchu adaptácie na zmenu klímy.

 

Matej Kotal

nezávislý poslanec