Bilbordová nekultúra

Prečo miznú bilbordy tak ťažko? Ako je možné, že reklamné spoločnosti nerušene predávajú nelegálne plochy, keď nemajú nájomné zmluvy a nemusia mestu platiť ani cent? To sú oprávnené otázky bežných ľudí, na ktoré sa ťažko hľadá pochopiteľná odpoveď. Hoci u nás v Karlovej Vsi postupujeme nekompromisne, stavebný zákon je voči nelegálnym stavbám asi tak tvrdý, ako zákon o hazarde voči hazardu.

Každý z nás pozná podobný pocit po prekročení štátnych hraníc. Zrazu sme sa ocitli akoby v inom svete, ochotní rešpektovať jeho pravidlá. Pozorne obmedzujeme rýchlosť, parkujeme tam, kde je to povolené, rešpektujeme a dbáme o čistotu. Súčasťou tohto iného sveta sú aj pohľady na prírodnú či mestskú scenériu. Tie sú zrazu akési čisté a nerušené. S údivom konštatujeme, že sa dá žiť aj bez bilbordov. Nikomu nechýbajú, práve naopak.

S podobným pocitmi našinec sleduje aj televízne prenosy obľúbených cyklistických pretekov v prostredí francúzskych mestečiek. Vtedy nám naplno svitne, na čo všetko sme si časom museli zvyknúť a že to, čo deň čo deň vidíme necitlivo osadené na našich uliciach, budovách a v zeleni, akosi nie je znakom pokroku.

O spoločenskom tlaku na odstránenie vizuálneho smogu niet žiadnych pochybností. Už nechceme na každom kroku verejného priestoru narážať na tento novodobý mor, ktorý vonkajšia reklama, často nevkusná, nepatričná alebo gýčovitá, svojou agresivitou pripomína.

Je vôbec možné jej odstraňovanie alebo účinná regulácia? Čo je tou najväčšou prekážkou?

Možné to iste je. Príklady iných európskych krajín by nám mali byť vzorom. Na to, aby aj čiastkové kroky umožnené našou legislatívou boli účinné, je však podstatné, aby reči politikov boli v súlade s ich skutkami. Zodpovedné inštitúcie nesmú postupovať polovičato, ale zrozumiteľne a dôsledne. Platí, že pokiaľ nebude silná politická vôľa, nemáme veľkú šancu na zmenu. Dokiaľ budú volebné kampane stáť na masívnom oblepení krajiny politickou reklamou, budú bilbordy pre politikov príliš atraktívnym tovarom.

Odstraňovanie predovšetkým nelegálnej reklamy je u nás pomernou novinkou a v praxi prebieha len zdĺhavo a ťažko. Postup je určený stavebným poriadkom a v zásade podobne zložitý ako pri odstraňovaní čiernych stavieb.

Hoci v Karlovej Vsi ubudlo už niekoľko desiatok reklamných zariadení, v tom množstve to zbadá len veľmi vnímavý pozorovateľ. Stavebný úrad postupuje nekompromisne a vedie konania v stovkách prípadov. Za nelegálnu reklamu v tomto roku už uložil pokuty za viac ako 33 tisíc eur. Prednedávnom vydal aj historicky prvé rozhodnutie o odstránení bigbordu na Botanickej ulici. Žiaľ, to ešte stále nemusí znamenať jeho rýchlu demontáž. Majiteľ môže odďaľovať výkon rozhodnutia.

Karlova Ves má ale jasno v tom, že všadeprítomné bilbordy nie sú znakom našej vyspelosti, ale našej kultúrnej zaostalosti. Tento názor nezmeníme a podľa neho budeme aj ďalej konať.

Dana Čahojová
starostka Karlovej Vsi