Bytová politika mesta Bratislavy

Starostovia mnohých slovenských obcí už dávno pochopili dôležitosť udržania si mladej generácie na rozdiel od Bratislavy. Výstavbu je potrebné prispôsobiť kúpnej sile obyvateľstva. Preto existuje Štátny fond rozvoja bývania ďalej len ŠFRB.

Ako funguje ŠFRB v skratke:

Obec prijíma žiadosti od občanov, ktorí majú záujem bývať v danej obci ( mestskej časti). Podmienkou je, aby obec vlastnila pozemky alebo mala pozemky s nájomnou zmluvou.

Napríklad:

1. nazbiera sa dvadsať záujemcov o byt
2. s nimi obec uzavrie zmluvu
3. záujemca zaplatí zálohu za byt
4. obec vypracuje projekt
5. vypíše súťaž, cena bytov sa pohybuje do 1000 € (30 000 Sk) za m2 bytovej plochy
6. obec podá žiadosť na ŠFRB
7. po súhlase ŠFRB sa môže stavať

Obec môže požiadať i o dotáciu na inžinierske siete.

Čo poskytuje ŠFRB:

1. Kryje pôžičkou 80 % ceny bytu, t.j. poskytuje pôžičku s úrokom 1%!, avšak maximálne do výšky 1 300 000 Sk t. j. asi 430 000 €.
2. Pôžička sa spláca 30 rokov , výška dohodnutých splátok sa po celú dobu nemení!
3. Byt má jediné obmedzenie a to je plošná výmera max, 79,9 m2.

Pri cene 1 000 €/m2 za plochu 80 m2 zaplatí občan len 80 000 € a zvyšok doplatí štát.

V prípade že sa občan po piatich rokoch odsťahuje, tak mu obec zálohu VRÁTI! Ak ostane bývať, tak po splatení požičky sa stáva vlastníkom bytu.

Zdá sa Vám to neuveriteľné? Nikdy ste o tom nepočuli?

Odpoveď je prostá. V tomto prípade sa pozemky nemôžu predať, musia zostaťobecnými. Developeri, ktorí k svojim nákladom pripočítavajú i kúpu pozemkov od miest, by tak stratili časť zisku (viď časť Reálna potreba počtu bytov v Bratislave).

V susednom Rakúsku až 70 % bytovej plochy predstavujú nájomné byty typu ŠFRB, jediný rozdiel je v tom, že tu môže byť vlastníkom pozemku aj právnická osoba nielen obec . Podobná legislatívna zmena sa chystá aj na Slovensku.

Záver:

Bytová politika sa musí prispôsobiť tým skupinám obyvateľstva, ktoré majú najväčší problém riešiť svoje bývanie. To sú najmä mladé rodiny a osamostatňujúci sa mladí ľudia. Je potrebné budovať i byty na zvláštne určenie, ktoré budú určené ľuďom so zdravotným handikepom. Chýba kontrola, ktorá zabráni zneužívaniu obecných bytov.

Preto v Karlovej Vsi budeme podporovať len také projekty, z ktorých majú úžitok len jej súčasní obyvatelia a nepredáme ani jeden obecný pozemok. Prázdnych luxusných bytov je už dosť.