Mládež na šikmej ploche

Zo šikmej plochy je cesta na rovinu ťažká a dlhá. Problémom sa vyplatí predchádzať skôr, ako vzniknú. Pripravili sme našim deťom a mladým prostredie, ktoré napĺňa ich potreby a cítia sa v ňom bezpečne?...

Vrece nezávislých

V posledných župných voľbách sa „roztrhlo vrece“ s nezávislými kandidátmi. Nezávislí sú ich skutočným víťazom. Aktívni občania, ktorým nebola ľahostajná správa vecí verejných, kandidovali aj v minulosti. Obyčajne na kandidačnej listine politickej strany. Stranícka...

Kto sa bojí poslanca?

Rudolf Rosina je bezúhonným občanom, láskyplným manželom a otcom štyroch detí. Dva roky je mimoriadne aktívnym a neohrozeným karloveským poslancom. To je dnes zrejme dostatočný dôvod na podlý útok voči jeho osobe.

Mestské podniky v Bratislave sú rozdané

AKTUÁLNE: Všetci „transparentne vybraní“ vedúci mestských podnikov boli po predložením Ivom Nesrovnalom schválení a teda povedú naše mestské podniky. Fakty: 1. Za týchto „transparentne“ vybraných vedúcich hlasovali všetci poslanci za SMER, SDKU, SKOK, Most-Híd,...

Výsledky volieb – Rača

Mišo Drotován sa bohužiaľ nestal novým starostom, avšak aktivisti Spolu pre Raču, získali 3 mandáty v miestnom zastupiteľstve. Michal Drotován, Mgr., Bc., Bc. – 2 100 Rastislav Žitný,Mgr. -2 056 Miloš Máťuš -1 798...

Čo sa stavia v zátoke?

Na území v Karloveskej zátoke, ktoré je v územnom pláne vyznačené ako územie pre šport, telovýchovu a voľný čas vydal stavebný úrad Karlova Ves 20.5.2013 stavebné povolenie pre stavbu Účelové zariadenie – dostavba rekreačno-oddychového...