Městská část

Autor

Mesiac

Najčítanejšie

Bratislava – Little Big City Nahlas

Bratislava niekoľko storočí žila a rástla bez priameho zásahu vojnou. Aj preto sa na čas stala korunovačným mestom Rakúsko-Uhorskej monarchie. Výrazným impulzom rozvoja bol vznik demokratickej ČSR, ktorý sem priniesol štátne úrady, rozvoj priemyslu...

Neplatné referendum

Jednou z demokratických foriem dialógu občanov s tými, ktorí riadia spoločnosť sú voľby a referendum. Neúčasť znamená i vzdanie sa svojho práva a jednej z najúčinnejších reálnych možností vplývať na to kto a ako...