Městská část

Autor

Mesiac

Najčítanejšie

500 podpisov

Podpora najmenej päťsto obyvateľov Karlovej Vsi je potrebná pre nezávislého kandidáta, aby sa mohol postaviť na štartovú čiaru komunálnych volieb. Na tú štartovú čiaru, na ktorú sa stranícki kandidáti dostanú bezpracne na základe pečiatky...

Jeden čihi, druhý hota

O tom, či používať alebo nepoužívať selektívne herbicídy typu Roundup, sa nediskutuje len na najvyšších úrovniach Európskej únie, ale aj u nás - na Slovensku, v Bratislave, v Karlovej Vsi.

Slepý guláš

Podstatnou zložkou guláša je mäso. Pre „slepý guláš“ je charakteristické to, že mäso neobsahuje. Len cibuľovo-paprikový základ a zemiaky. Toto jedlo bolo bežné v rokoch môjho detstva. O mäso bola vtedy núdza.

Ako sa v OLO kradne

V OLO si môžu nechať patentovať návod. Auto za 9 000 eur dokázali “výhodne“ požičať za 19 000 eur. A keďže takáto ponuka sa neodmieta, tak si ich požičali rovno 16. Sú do toho...

Chodník Nad lúčkami

Jednou z viacerých problémových či chýbajúcich peších komunikácií v Karlovej Vsi je chodník z nadchodu pri električkovej zastávke „Nad lúčkami“ smerom na Dlhé diely. O jeho dobudovanie sa snažím už druhé volebné obdobie. Zatiaľ...

Chýbajú ľudia

Začiatkom tohto volebného obdobia sa pričinením našej starostky a občianskych poslancov podarilo zriadiť dlho žiadanú vlastnú organizáciu Verejnoprospešné služby (VPS), aby sa starala o Karlovu Ves - vykonávala zimnú údržbu, vysýpanie košov, starala sa...

Ako tunelovať verejné peniaze?

Recept na miliónovú rabovačku vašich peňazí, milí Bratislavčaniaň Ako z mestskej zákazky vytrieskate maximálny zisk? Fakturujte niečo, čo nikdy neurobíte. Kde sa taká príležitosť lukratívneho zárobku ponúka? Tam, kde tečú verejné peniaze a chýba kontrola. Kedy sa...

Mládež na šikmej ploche

Zo šikmej plochy je cesta na rovinu ťažká a dlhá. Problémom sa vyplatí predchádzať skôr, ako vzniknú. Pripravili sme našim deťom a mladým prostredie, ktoré napĺňa ich potreby a cítia sa v ňom bezpečne?...

Vrece nezávislých

V posledných župných voľbách sa „roztrhlo vrece“ s nezávislými kandidátmi. Nezávislí sú ich skutočným víťazom. Aktívni občania, ktorým nebola ľahostajná správa vecí verejných, kandidovali aj v minulosti. Obyčajne na kandidačnej listine politickej strany. Stranícka...

Bilbordy

Všeličo nefunguje v tejto našej krásnej vlasti. Jedna z vecí, ktoré ma iritujú, sú bilbordy. Sú malé aj veľké, vkusné aj nevkusné, legálne aj nelegálne. Jedno však majú spoločné - sú všade a nevieme...

Nie sme v jednom vreci

Citát kandidáta do župy: „Po rekonštrukcii polikliniky v Karlovke je toto druhá dobrá správa, ktorá prichádza z BSK. Neodpustím si, ale vie mi niekto povedať, čo robia pre Karlovku naši poslanci v za- stupiteľstve...

K zariadeniu sociálnej starostlivosti

Karlova Ves nechala vypracovať analytický materiál nevyhnutný k zámeru vybudovania zariadenia so- ciálnych služieb v našej mestskej časti. Z tejto analýzy vyplýva, že v súčasnosti je potrebných približ- ne 180 miest v pobytových zariadeniach...