Mestský kreatívny priestor

Bratislava je mesto s obrovskou koncentráciou mladých ľudí z celého Slovenska. Ich kreatívny potenciál však mesto prakticky nevyužíva. Je preto dôležité, aby mesto, prípadne mestská časť vytvorili priestor, kde sa mladí budú môcť kreatívne...

Školstvo

Všetci politici a ich volebné programy hlásajú jedno a to isté „považujeme výchovu a vzdelávanie za jednu zo svojich najvýznamnejších a trvalých priorít". Týmto vyhlásením sa však pre mnohých z nich podpora a...

Šport detí a mládeže

V roku 2008 sme zorganizovali petičnú akciu s názvom: Za priame financovanie mládežníckeho športu v Bratislave. Takto vyzerali plagáty rozvešané po meste. Vďaka patrí všetkým, ktorí pridali svoj podpis pod petíciu. Akciu sme odštartovali...

Bytová politika mesta Bratislavy

Starostovia mnohých slovenských obcí už dávno pochopili dôležitosť udržania si mladej generácie na rozdiel od Bratislavy. Výstavbu je potrebné prispôsobiť kúpnej sile obyvateľstva. Preto existuje Štátny fond rozvoja bývania ďalej len ŠFRB. Ako funguje...