Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

O troch prútoch, ktoré držia spolu

V mestskom zastupiteľstve Bratislavy má Karlova Ves troch poslancov z celkového počtu 45. Rozhoduje sa v ňom o dôležitých veciach, ktoré sa priamo dotýkajú aj života nás, Karlovešťanov, ako napríklad cesty, chodníky, zeleň, verejné osvetlenie, MHD, mestská polícia,...

Aké je to byť župnou poslankyňou

Bratislavský samosprávny kraj (BSK, resp. bratislavská župa) sa rozprestiera od Záhorskej Vsi cez Pezinok a Bratislavu až po Senec. Zahŕňa 71 obcí a 17 bratislavských mestských častí, spolu 653 tisíc obyvateľov. Z päťdesiatich poslancov...

Každý groš treba najprv tri krát obrátiť

alebo ako hospodárne, účinne a účelne použiť zdroje, ktoré sú k dispozícií Rozpočet a plán vlastnej činnosti sú základným nástrojom každej samosprávy a rozpočet základných škôl v Karlovej Vsi je schvaľovaný v miestnom zastupiteľstve. Platí a vždy bude platiť klasický bonmot...

Rekonštrukcia bazéna – finále

Keď po voľbách v roku 2014 nastupovalo nové vedenie a poslanecký zbor, čakalo nás v mestskej časti veľa nemilých prekvapení. Väčšinu úsilia bolo potrebné vynakladať na „hasenie“ akútnych havárií, ktoré vybuchovali ako „nášľapné míny“ priamo pod nohami....

Prichádzajú ťažšie roky, ale priorita je jasná

Financovanie samospráv sa zhoršuje v dôsledku mnohoročného investičného dlhu, neustále narastajúcich povinností a dopadu vládnych opatrení. Navyše hrozí zníženie príjmov z dôvodu poklesu hospodárskeho rastu. V Bratislave máme o problém viac. Keď bývalý prednosta miestneho úradu v Karlovej Vsi...

Ako ďalej s priestorom Jurigovho námestia

V uplynulých mesiacoch prebiehal participatívny proces zameraný na zapojenie obyvateľov do revitalizácie Jurigovho námestia. V rámci dotazníka, plánovacej prechádzky po námestí či diskusie v miestnej knižnici získali spracovatelia od obyvateľov množstvo podnetov a podkladov. Do procesu sa zapojilo...

Imobilio

NAJVÄČŠIU NÁDEJ ZÍSKAŠ, KEĎ ZISTÍŠ, ŽE TO IDE
Imobilio je názov nášho občianskeho združenia. Sme komunita väčšinou mladých ľudí, ktorí sme v zmysle výrokov „Naše telesné postihnutie nás brzdí, ale nezastaví. Nehľadáme súcit, ale podporu....

Kauza Slnečné údolie

POD AKÉ ROZHODNUTIE SA PODPÍŠE MINISTER VÝSTAVBY ARPÁD ÉRSEK?
V Bratislave sa často uprednostňujú záujmy developerov pred dobrým rozvojom mesta. Stavby spravidla povoľuje miestny stavebný úrad. Vyšším orgánom je Okresný úrad, odbor výstavby (OÚ), ktorý...

Tri groše

S nimi hospodáril kopáč v rozprávke. Sumu proporcionálne delil na spotrebu, investície a starostlivosť o predchádzajúcu generáciu. Predbehol súčasnú spoločnosť. Nemyslím jednotlivé rodiny, ale štát. Ten v starostlivosti o mladú generáciu, seniorov, či inak...

500 podpisov

Podpora najmenej päťsto obyvateľov Karlovej Vsi je potrebná pre nezávislého kandidáta, aby sa mohol postaviť na štartovú čiaru komunálnych volieb. Na tú štartovú čiaru, na ktorú sa stranícki kandidáti dostanú bezpracne na základe pečiatky...

Jeden čihi, druhý hota

O tom, či používať alebo nepoužívať selektívne herbicídy typu Roundup, sa nediskutuje len na najvyšších úrovniach Európskej únie, ale aj u nás - na Slovensku, v Bratislave, v Karlovej Vsi.

Slepý guláš

Podstatnou zložkou guláša je mäso. Pre „slepý guláš“ je charakteristické to, že mäso neobsahuje. Len cibuľovo-paprikový základ a zemiaky. Toto jedlo bolo bežné v rokoch môjho detstva. O mäso bola vtedy núdza.

Ako sa v OLO kradne

V OLO si môžu nechať patentovať návod. Auto za 9 000 eur dokázali “výhodne“ požičať za 19 000 eur. A keďže takáto ponuka sa neodmieta, tak si ich požičali rovno 16. Sú do toho...