Kauza Slnečné údolie

POD AKÉ ROZHODNUTIE SA PODPÍŠE MINISTER VÝSTAVBY ARPÁD ÉRSEK?
V Bratislave sa často uprednostňujú záujmy developerov pred dobrým rozvojom mesta. Stavby spravidla povoľuje miestny stavebný úrad. Vyšším orgánom je Okresný úrad, odbor výstavby (OÚ), ktorý...

Chodník Nad lúčkami

Jednou z viacerých problémových či chýbajúcich peších komunikácií v Karlovej Vsi je chodník z nadchodu pri električkovej zastávke „Nad lúčkami“ smerom na Dlhé diely. O jeho dobudovanie sa snažím už druhé volebné obdobie. Zatiaľ...

Primátori a zbojnícka koalícia

V niektorých z najdôležitejších oblastí riadenia mesta konali poslední traja bratislavskí primátori horšie ako komunisti. Podporuje ich v tom neformálna koalícia poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú pre spôsob narábania s verejným majetkom a priestorom možno...

Dom starostlivosti pre seniorov

Na tom, že nám chýba zariadenie pre seniorov, sa už v predchádzajúcom volebnom období zhodli poslanci so starostkou Hanulíkovou. Napriek tomu možno povedať, že aj keď sa spravilo niekoľko dobrých krokov, príprava jeho výstavby...

Smer a SDKÚ verzus futbalisti v Karlovej Vsi

Už niekoľko mesiacov trvá bratislavská športovo-politická kauza, prejavujúca sa snahou zlikvidovať Karloveský mládežnícky futbalový klub. Podiela sa na tom predseda KŠK dosadený starostkou Karlovej Vsi (Smer-SD) a občianske združenie Rodeka, blízke poslancom za SDKÚ....

Gorila alebo Jánošík

Klasický vedeckofantastický príbeh hovorí o gorile King-Kong, ktorej sa všetci báli pre jej gigantickú veľkosť. Pokiaľ na ňu neútočili bola však neškodná, a dokonca bola schopná zamilovať sa do nevinnej ženy. Súčasné Slovensko vzrušuje...

Sen neznámeho daňovníka

Krátko pred termínom na odovzdanie daňového priznania som sa z médií dozvedel, že štát v súlade so zákonom nebude ani len blokovať majetok podnikateľa M.V., ktorý obral štát na daniach o takmer...

Bratislava – Little Big City Nahlas

Bratislava niekoľko storočí žila a rástla bez priameho zásahu vojnou. Aj preto sa na čas stala korunovačným mestom Rakúsko-Uhorskej monarchie. Výrazným impulzom rozvoja bol vznik demokratickej ČSR, ktorý sem priniesol štátne úrady, rozvoj priemyslu...

Neplatné referendum

Jednou z demokratických foriem dialógu občanov s tými, ktorí riadia spoločnosť sú voľby a referendum. Neúčasť znamená i vzdanie sa svojho práva a jednej z najúčinnejších reálnych možností vplývať na to kto a ako...

Naša obec v demokracii

Každá vláda robí to, čo si želá, alebo čo jej dovolí väčšina obyvateľov. Platí to nie len pre centrálnu vládu štátu, ale aj pre „vládu“, čiže starostu, poslancov a úradníkov každej obce či mestskej...