Imobilio

NAJVÄČŠIU NÁDEJ ZÍSKAŠ, KEĎ ZISTÍŠ, ŽE TO IDE
Imobilio je názov nášho občianskeho združenia. Sme komunita väčšinou mladých ľudí, ktorí sme v zmysle výrokov „Naše telesné postihnutie nás brzdí, ale nezastaví. Nehľadáme súcit, ale podporu....