Investície v prvom roku

Prvý rok nového funkčného obdobia sa niesol v znamení konsolidácie hospodárenia mestskej časti a riešenia najmä naliehavých problémov, ktoré sme „zdedili“ po bývalom vedení. Napriek tomu sa pristúpilo k realizácii viacerých investičných aktivít, ktoré...