Nie sme v jednom vreci

Citát kandidáta do župy: „Po rekonštrukcii polikliniky v Karlovke je toto druhá dobrá správa, ktorá prichádza z BSK. Neodpustím si, ale vie mi niekto povedať, čo robia pre Karlovku naši poslanci v za- stupiteľstve...

Kto sa bojí poslanca?

Rudolf Rosina je bezúhonným občanom, láskyplným manželom a otcom štyroch detí. Dva roky je mimoriadne aktívnym a neohrozeným karloveským poslancom. To je dnes zrejme dostatočný dôvod na podlý útok voči jeho osobe.

Bilbordová nekultúra

Prečo miznú bilbordy tak ťažko? Ako je možné, že reklamné spoločnosti nerušene predávajú nelegálne plochy, keď nemajú nájomné zmluvy a nemusia mestu platiť ani cent? To sú oprávnené otázky bežných ľudí, na ktoré sa...

Čo sa stavia v zátoke?

Na území v Karloveskej zátoke, ktoré je v územnom pláne vyznačené ako územie pre šport, telovýchovu a voľný čas vydal stavebný úrad Karlova Ves 20.5.2013 stavebné povolenie pre stavbu Účelové zariadenie – dostavba rekreačno-oddychového...

Naša Karlova Ves pre September

Vážení Karlovešťania, po letnej odmlke sme pre vás pripravili ďalšie vydanie nášho informačného letáku. Žijeme tu s vami a pokúšame sa vám prinášať zaujímavé informácie o problémoch, ktoré nás spoločne ťažia, a o ktorých...

Národný futbalový tunel

Od: Dana Čahojová Vedeli ste, že spoločnosť Národný futbalový štadión nie je národná ale súkromná? Vedeli ste, že napriek tomu jej štát prideľuje mnohomiliónové dotácie a mesto lukratívne pozemky za symbolické sumy? V súvislosti...

Bratislava Voľby VÚC 2013

Vážení Bratislavčania, na našej stránke Naša Bratislava sa dlhodobo snažíme reagovať na zaujímavé podnety, občianske projekty, podporovať aktivistov a informovať o činnosti nezávislých politikov v Bratislave. Na našej FB stránke otvárame diskusie k mnohým...

Niet cesty späť

Vážení Karlovešťania, už roky spolu s manželom venujeme svoj voľný čas karloveským deťom vo Futbalovom klube mládeže Karlova Ves. (od Dana Čahojová) Na výchove detí dlhodobo spolupracujeme so skupinou ľudí rovnako nadšenými pre...

Od rána takmer do rána

Krátka správa z rekordne dlhého zasadania karloveského zastupiteľstva Jedným z kľúčových bodov rokovania bolo opätovné schvaľovanie návrhu rozpočtu. Rozpočet bol schválený už v decembri. Jeho prvú podobu nastavenú na výrazné šetrenie...

© 2009 - 2015