Komu slúžia mestské lesy ?

Mestské lesy v Bratislave (MLB) boli zriadené k 1.1.1994, pôvodne ako oddelenie magistrátu a od 1.7.1994 ako samostatne hospodáriaca príspevková organizácia za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta. Zaberajú plochu cca 3190 ha,...

List poslancom mesta Bratislavy

Vážené poslankyne a poslanci Bratislavy, dovoľujeme si Vás požiadať na najbližšom Mestskom zastupiteľstve o podporu požiadavky vyše 10 000 signatárov petície za vyhlásenie Prvej mestskej rezervácie - Evolučného lesa – Pramene Vydrice na území...

Žiadosť o sprístupnenie informácií a otvorený list vo veci postrekov proti komárom na území Bratislavského kraja, Bratislavy a Karlovej Vsi

Vážený pán župan Pavol Frešo, podatelna@region-bsk.sk Vážený pán primátor Milan Ftáčnik, primator@bratislava.sk Vážený pán námestník primátora Ján Budaj, jan.budaj@bratislava.sk Vážená pani námestníčka primátora Petra Nagyová-Džerengová, namnag@bratislava.sk Vážená pani starostka Karlovej Vsi Iveta Hanulíková, starostka@karlovaves.sk Vážený pán...