Komu slúžia mestské lesy ?

Mestské lesy v Bratislave (MLB) boli zriadené k 1.1.1994, pôvodne ako oddelenie magistrátu a od 1.7.1994 ako samostatne hospodáriaca príspevková organizácia za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta. Zaberajú plochu cca 3190 ha,...

Priehrada v Karloveskej zátoke

Nesplniteľný sen alebo reálna hrozba? Ešte v minulom roku vyvolali rozruch informácie o plánovanej výstavbe Vodného diela (VD) Pečniansky les, ktoré by malo stáť priamo v Karloveskej zátoke. VD spolu so stavbou prečerpávacej stanice v...

List poslancom mesta Bratislavy

Vážené poslankyne a poslanci Bratislavy, dovoľujeme si Vás požiadať na najbližšom Mestskom zastupiteľstve o podporu požiadavky vyše 10 000 signatárov petície za vyhlásenie Prvej mestskej rezervácie - Evolučného lesa – Pramene Vydrice na území...

Žiadosť o sprístupnenie informácií a otvorený list vo veci postrekov proti komárom na území Bratislavského kraja, Bratislavy a Karlovej Vsi

Vážený pán župan Pavol Frešo, podatelna@region-bsk.sk Vážený pán primátor Milan Ftáčnik, primator@bratislava.sk Vážený pán námestník primátora Ján Budaj, jan.budaj@bratislava.sk Vážená pani námestníčka primátora Petra Nagyová-Džerengová, namnag@bratislava.sk Vážená pani starostka Karlovej Vsi Iveta Hanulíková, starostka@karlovaves.sk Vážený pán...

Veľká lúka opäť v ohrození!

Veľká lúka uprostred lesa nad sídliskom Dlhé Diely je obľúbeným miestom každodenných vychádzok a rekreácie obyvateľov Karlovej Vsi. Známa je aj pod názvami Kráľova hora, Kráľovská lúka, alebo jednoducho „lúka“. Všetci...