Chýbajú ľudia

Začiatkom tohto volebného obdobia sa pričinením našej starostky a občianskych poslancov podarilo zriadiť dlho žiadanú vlastnú organizáciu Verejnoprospešné služby (VPS), aby sa starala o Karlovu Ves – vykonávala zimnú údržbu, vysýpanie košov, starala sa o zeleň vrátane orezov stromov a čistotu.

VPS má vlastných ľudí a techniku. Tú nakupujeme z ušetrených peňazí, ktoré sme predtým platili za tieto práce dodávateľským rmám. Máme tak už podstatne lepšiu kontrolu nad hospodárnosťou a účelnosťou vynakladaných prostriedkov z verejných zdrojov. Vykonáva sa viac práce a v lepšej kvalite. Sú aj také činnosti, ktoré sú okom bežného občana neviditeľné. Napríklad pomoc našim škôlkam pri čistení striech a dažďových zvodov, čo sa niekde nerobilo celé roky, menšie opravy v našich budovách a najnovšie v sezóne extrémneho kosenia aj nevyhnutné odstraňovanie vymrznutých suchých drevín, ktoré by mohli byť potencionálne nebezpečné. Kosíme, hrabeme a čistíme stovky hektárov trávnatých plôch. Vieme to robiť len postupne, preto je vždy nejaká tráva už vyrastená. Nie je jednoducho možné kosiť celú Karlovu Ves naraz v týždennom intervale tak, ako si to robíme vo vlastných záhradkách.

Tak ako inde na Slovensku, aj u nás a v našej VPS už pociťujeme nedostatok pracovnej sily. Keďže chceme robiť viac, radi privítame záujemcov o túto prácu v našom kolektíve VPS. Ani celý nový regiment pracovníkov nám však nebude stačiť, pokiaľ si čistotu a poriadok nebudeme udržiavať a chrániť sami. Odpadky patria do koša, nie na chodník alebo trávnik. Ak upozorníme niekoho, kto odhodí papier miesto do koša na zem, často riskujeme poznámku na svoju adresu, prípadne nadávku či hádku, ale len s takouto osobnou statočnosťou a osobným príkladom môžeme očakávať zlepšenie – čistejšie prostredie v našom okolí. Túžime po ňom všetci.

Peter Buzáš
nezávislý poslanec