Čo nás ešte môže zaskočiť v tomto volebnom období alebo diabol sa skrýva v detailoch

Zmeny a doplnky územného plánu s poradovým číslom 4
Územný plán, základný dokument územného plánovania, od ktorého sa odvíja každá stavebná činnosť na území Bratislavy, bol schválený v rokua 2007. Už v momente jeho schvaľovania sa vedelo, že ho bude treba čoskoro meniť. Prvé zmeny prišli o rok na to, ďalšie neskôr a mnohé sa ešte plánujú.

Ú zemné plánovanie je zložitý, zdĺhavý a pre laika neprehľadný proces. Príprava nového územného plánu navidomoči stagnuje, územné plány zón, po ktorých volajú samosprávy, sa v súčinnosti so štátnou byrokraciou presadzujú len veľmi ťažko. Zdá sa, že čiastkové zmeny sú jedinou schodnou a najrýchlejšou cestou aktualizácie územného plánu vzhľadom na dynamiku života mesta. V Bratislave sa očakáva predloženie ďalšieho návrhu zmien a doplnkov územného plánu ešte v tomto roku.

Prečo by nás to malo zaujímať? Nuž preto, lebo schválenie niektorých zmien môže mať zásadný vplyv na budúci život nášho mesta a každého jeho obyvateľa. Aj preto, že je to dokument, ktorý je mimoriadne dôležitý pre developerov a presadzovanie ich záujmov. A najmä preto, že z magistrátu už prenikajú informácie o tom, že sa do návrhu dostali zmeny, ktoré nespĺňajú ani základné predpoklady, že sa veľmi čudne menia pôvodne nesúhlasné stanoviská na súhlasné, že samotní odborní zamestnanci magistrátu musia upozorňovať svojich nadriadených na vážne pochybenia.

Ktoré zmeny z balíka trčia najviac? Zmena viníc na území Bratislava-Vinohrady na stavebné pozemky, invázny zásah do lesného pôdneho fondu a funkcie rekreácia v prírodnom prostredí u našich susedov v Dúbravke, dá sa povedať obdoba Kráľovej hory, a zmena funkcie rozsiahleho územia Zlatých pieskov zo športu a rekreácie na výstavbu. Nehovoriac o tom, že v textovej časti návrhu sa pôvodne vyskytovala aj zmena, ktorá umožňovala navýšenie podielu bytovej výstavby tam, kde doteraz prevažovala občianska vybavenosť, a to nás zasiahlo najviac.

Z predchádzajúcich viet je jasné, že 45 poslancov hlavného mesta bude mať v rukách obrovskú zodpovednosť. Bolo by nešťastné, keby v tomto turbulentnom období unikla pozornosti Bratislavčanov tak dôležitá téma. Jej predkladateľom a lobistom v pozadí by to náramne vyhovovalo. Verejná kontrola a dostatočná publicita môžu pomôcť niektorým poslancom, aby sa pri hlasovaní náhodou nepomýlili.

Dana Čahojová
starostka Karlovej Vsi