Daruj človeku rybu, nasýtiš ho na jeden deň, nauč ho loviť, dáš mu potravu na celý život

Vážení čitatelia, dovoľte, aby som vám netradične predstavil časť práce jedného z oddelení nášho miestneho úradu. Som poslanec a zároveň člen komisie bytovej, sociálnej, zdravotnej a pre seniorov. Práca v tejto komisii mi umožňuje nazrieť hlbšie do oddelenia sociálnych vecí. Ponúkam vám pohľad cez príbeh ľudí, ktorí sa naň obrátili ako jedni z mnohých so žiadosťou o pomoc v ťažkej životnej situácii. Takých ľudí sú, žiaľ, aj v Karlovej Vsi desiatky, možno stovky.

Príbeh sa začal v období predvianočného zhonu. Na úrad prišiel pár ľudí so zdanlivo jednoznačným problémom. Muž a žena v stredných rokoch po prepustení z väzenia žiadali o nančný príspevok na nový štart do života.

Pracovníčky nášho oddelenia sociálnych vecí nie sú naklonené spôsobu čo najrýchlejšie žiadosť vyriešiť odsúhlasením alebo zamietnutím a odložiť vec medzi vybavené. Naopak, majú vzácny zmysel a ochotu vidieť hlbšie a odhaliť potreby, ktoré často bývajú na prvý pohľad skryté. Počas mnohých stretnutí hľadali spolu s dvojicou odpovede na problémy, sprevádzali ich pri rozhodovaní o ďalších vážnych krokoch ich spoločného života. Počas rozhovorov bolo potrebné pomáhať im obnoviť základné sociálne zručnosti, prijať zodpovednosť za svoj život, prijať záväzok, dodržať dohodu, priznať si chybu a vedieť ju napraviť, meniť svoje správanie, aby bolo prijateľné aj pre druhých ľudí, vedieť počúvať a podporovať to dobré, čo je v druhom človeku.

Veľká ľudská i časová investícia našich pracovníčok umožnila páru vytvoriť si základy pre nový nezávislý život. Rozhodli sa hľadať si prácu v zahraničí a pripraviť sa zodpovedne na cestu. Dlhodobo sledovali ponuky a uchádzali sa o rôzne pracovné miesta. Výsledkom bola ponuka na pracovnú pozíciu pre oboch, so zabezpečeným ubytovaním. Spoločne pomenovali veci, ktoré potrebujú na cestu a hlavne na prácu. Vyhľadali si zimné a pracovné oblečenie, obuv, cestovné tašky. V množstve rôznych ponúk sa sami dokázali zorientovať. Kúpa cestovných lístkov nebola posledným kontaktom, iba posledným osobným stretnutím našich pracovníkov s nimi. O každom úspechu sa dodnes radi podelia SMS správou.

Málokto z nás si vie predstaviť, koľko osobného vkladu, taktu, času je potrebné venovať riešeniu zložitých situácií ľudí, ktorí si už nevedia pomôcť vlastnými silami. Nič z toho sa nedá merať ani na hodiny, ani počtom vybavených stránok. To nie sú len stránky, to sú ľudské osudy. Nikto z nás sa nechce ocitnúť v podobnej situácii, a preto, keď môžeme poskytnúť pomoc, urobme tak s ochotou ako naši pracovníci z oddelenia sociálnych vecí.

Oddelenie sociálnych vecí okrem iného poskytuje sociálne poradenstvo pre rôzne cieľové skupiny, pre ľudí po výkone trestu odňatia slobody, pre nízkopríjmové rodiny, podporuje ľudí pri hľadaní vlastných zdrojov na zvládanie krízových situácií.

Juraj Kmeťko
nezávislý poslanec