Dedinský hlásnik primátorovi

26.7.2015 bol uverejnený rozhovor s primátorom hlavného mesta Bratislavy pod názvom Bratislava má byť jedno mesto, a nie pätnásť dedín.

V tomto článku si primátor slovami „čakal som to, ale realita ma prekvapila“ sťažuje na svoju situáciu. Medzi iným aj na to, že kompetenčný zákon je nevyhovujúci pre správu mesta alebo že mestské časti majú stavebné úrady, a mesto nie. A tak v meste „nevieme riešiť žiadnu čiernu stavbu“.

Pán primátor, som Karlovešťan a vždy som chcel žiť na dedine s príjmom ako v hlavnom meste. Preto ma Vaše slová priam hrejú – splnili ste mi sen.

Vo v šeobecnosti s m nohými z V ašich n ázorov súhlasím, s niektorými by som polemizoval a s ďalšími musím nesúhlasiť. To je všetko v poriadku, a tak to má byť. Nevadí mi, že ma vidíte ako dedinčana. Čo ma ale na Vašom postoji priam uráža, je atmosféra, ktorú zanechávate v čitateľoch Vašich článkov. Pocit, ktorý ostáva, že ak niečo nefunguje, môže za to vždy niekto iný.

Ako primátor nezávislý od politických strán vôbec nerobíte to, čo spolu so mnou od Vás očakávali Vaši voliči. Nerobíte nič pre to, aby ste vymenili drahé bašovanie politických strán, o ktorom ako bývalý predseda najsilnejšieho politického poslaneckého klubu v ostatnom volenom období musíte vedieť lepšie ako ktokoľvek z nás, za odborníkmi a verejnosťou akceptované rozhodnutia.

Pokračujete tak, ako ste začali pred rokmi a ako ste zvyknutý. Navyše pojmom „nezávislý“ kryjete fungovanie divných fialových koalícií, lebo dopady týchto dohôd nepošpinia žiadnu z čistých modrých alebo červených politických strán. Trpezlivým Bratislavčanom odporúčam sledovať hlasovania mestského zastupiteľstva aspoň dovtedy, kým aj tu, pán primátor, nepoveríte niektorého z Vašich nových dubnických kamarátov, aby vymysleli nejaký inteligentný interný predpis, umožňujúci na hlasovanie pozrieť iba tomu, kto sa stihne na stránku mesta prihlásiť v prvej minúte po jeho ukončení.

Z tohto horka v ústach Vašich voličov sa chcete vyviniť, lebo „pätnásť mestských častí”? Pán primátor, Vy vidíte neprajníkov v mestských častiach, v pätnástich dedinách, s ktorými sa musíte deliť o kompetencie.

Prosím, nezabúdajte, že každý Bratislavčan, ktorému dnes velíte, je aj obyvateľom niektorej mestskej časti. A tiež obyvateľom ulice, na ktorej býva, domu, bytu, … V tomto reťazci vzťahov a kompetencií každý Bratislavčan žije a zmieruje sa s plusmi, ale hlavne s mínusmi z toho vyplývajúcimi. Ak Vy hľadáte vinníka v mestských častiach, je to prvý krok k tomu, aby ste ho začali hľadať ešte ďalej, v našich bytoch.

Je čas aj Vašu verejnú službu postaviť opäť z hlavy na nohy. Z môjho bytu sa Vás pýtam, ako si Vy, mestský pánko, plníte svoje úlohy v rámci vymedzených kompetencií v našich mestských častiach?

Napĺňate dostatočne svoje kompetencie „dobre“ regulovať rozvoj mesta územným plánom?
Ako vyzerá územný plán mesta, „zákon“ určujúci rozvoj, charakter a podobu mesta, keď rokovania o územnom pláne za Vášho predsedníctva v najsilnejšom poslaneckom klube neboli logickým a odborným plánom, ale výmenným obchodom?

Chcete búrať čierne stavby, ale územný plán Vami spravovanej kompetencie je taký zlý, že na ničenie životného priestoru nás Bratislavčanov, Karlovešťanov, či Ružinovčanov čierne stavby ani nepotrebujeme.

Ako mesto stráži dodržiavanie tohto, aj keď deravého, „zákona“? Prezraďte, prosím, kto z Vášho úradu je podpísaný pod súhlasným stanoviskom k výstavbe bytových domov v zóne určenej na oddych a rekreáciu? (V Karloveskej zátoke takýto kontroverzný súhlas bol vydaný nie raz.) Čo urobí mesto, keď stavebník koná v rozpore so základným stavebníckym zákonom – územným plánom? Odvolalo sa aspoň raz voči ktorémukoľvek rozhodnutiu ktoréhokoľvek stavebného úradu ktorejkoľvek mestskej časti u nadriadeného stavebného úradu, že bolo územné rozhodnutie či stavebné povolenie vydané v rozpore s územným plánom mesta?

Keď hovoríte o odstraňovaní čiernych stavieb, máte na mysli aj stavby so stavebným povolením, ktoré sú v očividnom rozpore so „zákonom“ inštitúcie, ktorej ste štatutárnym orgánom?

Ale hlavne, prosím Vás, čo Vy a Vaše mesto (na tieto štyri roky) považujete za dôležitejšie: územný plán ako dokument alebo obyvateľov mesta, ktorí podľa Vášho zlého dokumentu musia zle bývať, napríklad na sídlisku Dlhé diely, zle cestovať do práce, napríklad cez Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, zle tráviť svoj voľný čas vo vilovej štvrti na Kolibe alebo pri krásnom modrom Dunaji v niektorom z nákupných centier či rezidenčnej štvrti?

Plníte si svoje povinnosti pri spravovaní majetku mesta v mestských častiach?
Ako to bude napríklad s chodníkom na moste ponad Karloveskú ulicu pri Metrologickom ústave? Je Vám jedno, že si na Vami spravovanej komunikácii lámu nohy obyvatelia Vášho mesta, pretože sú, ako vy hovoríte, iba obyvateľmi jednej z „pätnástich dedín v Bratislave”?

Čo Devínska cesta? Tiež je vo Vašej správe. Váš úrad je zodpovedný za jej kvalitu. Či chcete nebodaj zabiť dve muchy jednou ranou? (Týka sa predsa dvoch a možno troch „dedín”, ktoré treba čo? Potrestať? Zrušiť?) Ako je to s tankodrómom vedúcim ponad Internáty Ľ. Štúra?

Koľko má mesto z toho, že prenajalo budovu v centre Karlovej Vsi reťazcu reštaurácií? Čaká podobný osud aj parkovaciu plochu v srdci areálu Karloveského športového klubu a Základnej umeleckej školy?

Marcel Zajac
nezávislý poslanec