Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja

Župa vyčlenila už po druhýkrát približne 2 milióny eur z rozpočtu na dotačné schémy na podporu kultúry, turizmu, rozvoja vidieka, športu a mládeže. Podľa všeobecne záväzného nariadenia z roku 2016, ktoré odsúhlasili poslanci minulého volebného obdobia, však o žiadostiach v prvom kole rozhodujú odborní hodnotitelia. Až projekty, ktoré získali od nich aspoň 65%, môžu byť posudzované dotačnou komisiou zloženou z poslancov. Tí potom môžu prerozdeliť určenú sumu medzi projekty úspešné v prvom kole.

Akokoľvek sa zdá objektívne hodnotenie odborníkov, na vlastnej skúsenosti som sa presvedčila, že nie všetko je také férové, ako to vyzerá na prvý pohľad. A to i napriek tomu, že túto dotačnú schému od BSK prevzal aj Košický samosprávny kraj.

Odborní hodnotitelia mali na naštudovanie vyše 1000 projektov krátky čas. Samozrejme, nie všetci čítali všetky projekty. Verím, že väčšina z nich si svoju prácu vykonala najlepšie, ako vedela a stíhala. Žiaľ, niektoré výborné hodnotenia až podozrivo korešpondovali s trvalým pobytom hodnotiteľov a autorov projektu, s ich profesijným zameraním apod. Aj odborníci sú len ľudia. Poznajú niektorých žiadateľov viac,
lepšie vedia oceniť práve ich žiadosť, je to logické. Niektoré projekty možno aj kvôli nedostatku času nesprávne pochopili (senecké podujatie pre kolieskové korčule ostalo bez podpory, lebo vraj „čo ak nebude dostatočne hrubý ľad“!). Ďakujem hodnotiteľom, že odviedli kus riadnej práce, prehrýzli sa cez kopu žiadostí a napísali k nim svoj názor, pridelili percentá. Mrzí ma však, že podľa súčasného VZN neexistuje opravný mechanizmus na prehodnotenie žiadostí, ktoré získali menej ako 65%. Pritom hodnotitelia nemajú žiadnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia, tú nesieme my, poslanci, ktorí dotácie schvaľujeme. Viem, že plno poslancov pozná dobre svoj región, za ktorý boli zvolení a vie posúdiť, ktoré projekty, aktivity sú pre občanov prospešné. V Karlovej Vsi, a nielen tu, sme my, poslanci, kvôli fixnej hranici nemohli mnohé kvalitné projekty podporiť.

Peniaze z dotačných schém sú tak nerovnomerne rozdelené medzi regióny, obce, mestské časti. Novozvolení poslanci BSK (so mnou za Karlovu Ves aj Jaromír Šíbl a Peter Buzáš) sa spolu s kolegami a vedením župy pokúsime o úpravu VZN a spravodlivejšie prerozdelenie financií. Minimálne však potrebujeme možnosť opravného mechanizmu, ak budú do hodnotenia vstupovať aj odborníci, ktorí, ako vidno z tohtoročnej skúsenosti, nemajú vždy taký prehľad o aktivitách a projektoch, ako poslanci priamo volení občanmi a hlavne žijúci v danom regióne.

Lívia Poláchová
nezávislá poslankyňa