Dve správy – jedna zlá a jedna dobrá

Veľa dobrých vtipov a mnoho napínavých príbehov začína vetou: „Mám pre vás dve správy, jednu dobrú a druhú zlú. Ktorú chcete počuť ako prvú?“ Potom väčšinou nasleduje rozhodnutie, že najprv by sme chceli počuť tú zlú. Je to preto, že dobré správy si chceme vychutnať..

Začnem teda klasicky tou zlou:
Pán Robert Fico, predseda strany SMER – Sociálna demokracia a zároveň aj premiér Slovenskej republiky bol uvedený do omylu.

Neviem si inak vysvetliť, prečo by na oslavách MDŽ v Bratislave upriamil pozornosť na bývalú starostku a dnešnú poslankyňu Karlovej Vsi a Bratislavy, pani Ivetu Hanulíkovú. Označil ju za vzor dobrej manažérky vo verejnej inštitúcii, čo dav ocenil potleskom.

Niežeby som neprial ktorémukoľvek človeku jeho úprimne zaslúženú minútu slávy, či spravodlivé ocenenie jeho dobre odvedenej práce.

V prípade Hanulíkovej však ide o poľutovaniahodný omyl. Vychádza z nedostatku relevantných informácií o jej skutočne odvedenej práci vo výkone verejnej funkcie a o tom, aké problémy po jej pôsobení v Karlovej Vsi ostali.

Priznám sa, že som ostatné štyri roky bol poslancom v bratislavskej mestskej časti, v ktorej Hanulíková bola starostkou. Bol som bližšie k jej výkonu ako Fico a problémom Karlovej Vsi som sa intenzívne venoval. Nevedel som vtedy mnohé o dôsledkoch jej spravovania pre Karlovu Ves, ani som na to nemal potrebné informácie.

Nevedel som, že bývalá starostka často oddychovala cestovaním po svete bez toho, aby si, ako každý zamestnaný aj vrcholný manažér, a nielen vo verejnej správe, čerpala riadnu dovolenku.

Netušil som, že bývalá starostka si nechala osem rokov vyplácať z verejných zdrojov trinásty plat, ktorý jej neprináležal. Dokonca som urobil zo seba korunovaného hlupáka, keď som navrhol nezávislým poslancom, aby schválili odmenu pre starostku, a tak jej naznačili gesto dobrej vôle a záujem o zlepšenie vzájomnej komunikácie. Nevedel som, že naša starostka už odmeňuje samu seba a nepotrebuje na to spokojnosť poslancov s jej pôsobením.

Nevedel som, ako vie bývalá starostka klamať. Nemohol som ani zle počuť, ani zle rozumieť. Dala to písomne: „ o tom, že mi bol omylom vyplatený trinásty plat, som nevedela“. Pritom pod pokynom, na základe ktorého jej bol trinásty plat vyplatený, je sama podpísaná.

Nevedel som, že bývalá starostka pre pofidérnu politickú hru neodvolala štatutárneho zástupcu miestnej príspevkovej organizácie a umožnila mu tak nezodpovedné súdne doťahovanie o zaplatenie oprávnenej faktúry za stavebné práce. Toto ich spoločné konanie ani nemohlo dopadnúť inak ako dopadlo – prehratým súdnym sporom. Jedným z mnohých.

Nevedel som, že bývalá starostka tým, že nekonala v pozícii štatutárnej zástupkyne stavebného úradu, dostala mestskú časť do súdneho sporu, po prehratí ktorého môže mestská časť zaplatiť náhradu až 11,6 mil. eur. Nevedel som o tom nielen ja ako miestny poslanec, ale tajila to pred občanmi mestskej časti, ktorých uvrhla do tejto potenciálnej dlžoby. Nevedeli o tom kompetentní zamestnanci miestneho úradu a nevedela o tom ani kontrolórka mestskej časti.

Takže sa nečudujem, že o tom nevedel ani premiér, keď bývalú starostku chválil za jej výkon vo verejnej funkcii.

A teraz tú dobrú a dôležitejšiu správu:

Dnes už veľa vecí o tom, ako spravovala mestskú časť bývalá starostka, viem. To, čo bolo pred krátkym časom neprístupné a nemožné, dnes už možné je. Aj vďaka predtuche mojej a predtuche mnohých mojich susedov, dostali možnosť nazrieť do dokladov o tomto počínaní noví ľudia. A nielen nazrieť do dokladov, dostali možnosť sami spravovať mestskú časť. Žiaľ, sú veci, ktoré sa naprávajú ťažko, niektoré sa nedajú vôbec, ale hlavné je, že veľa sa zmeniť môže. Ja vidím, že mnohé sa k lepšiemu mení už dnes.

A konečne verím, že aj pán predseda vlády sa o tom, ako spravovala veci verejné v Karlovej Vsi pani Hanulíková, dozvie pravdu.

Marcel Zajac
nezávislý poslanec