Ešte nebolo tak zle, aby nemohlo byť horšie

Prijímanie zákonov šitých horúcou ihlou a pod vplyvom lobistických skupín má ďalekosiahle následky na bežný život občanov.

Na stavebný zákon majú ťažké srdce asi všetci, ktorých sa nejakým spôsobom dotýka. Stavebníci, ktorí sa sťažujú na neúmernú byrokraciu. Úradníci, ktorí sa síce horko-ťažko administratívne dopracujú k rozhodnutiu, ale v praxi ho nedokážu vymôcť. Samosprávy, lebo zo svojho rozpočtu musia doplácať na stavebné úrady, ale aj ostatní občania, ktorí úrady podozrievajú z korupcie, lebo často vidia len nedostatočne regulovaný stavebný boom vo svojom okolí alebo im pod oknami vyrastá nepovolená stavba, ktorej úrady nedokážu účinne zabrániť ani vybaviť jej odstránenie.

Dôvodov na nový zákon o stavebníctve a územnom plánovaní by sa našlo viac ako dosť.

Možno si pamätáte dlhú diskusiu okolo novely stavebného zákona, množstvo pripomienok a pozmeňovacích návrhov. V cieľovej rovinke ju napokon bývalý minister Počiatek de nitívne stiahol. V protiklade so zvyklosťami, lebo legislatívna iniciatíva by mala logicky vychádzať z prostredia Národnej rady SR, sa dostal na verejnosť prekvapivo celkom nový návrh stavebného zákona. Iniciátorom je zrejme samo ministerstvo dopravy a výstavby – údajne jeden zo štátnych tajomníkov. Pozoruhodné na tomto neobvyklom postupe je aj to, že neboli zhrnuté nedostatky súčasného zákona ako východisko, ale ani formulované očakávania od toho nového.

Pripravené je úplne nové už paragrafové znenie bez dôvodovej správy a bez akejkoľvek nadväznosti na súčasný stav. Rušia sa staré pojmy a zavádzajú nové – u nás dosiaľ neznáme. Z toho plynie vážna obava, že môžu vytvoriť priestor pre široko kreatívny výklad, a tým aj pre možné korupčné správanie. Zaujímať by nás malo aj to, že úplne vypadla stavebná uzávera ako pomerne silný nástroj na obmedzenie nežiaducej stavebnej činnosti. Návrh obmedzuje vplyv samosprávy a účastníkov stavebných konaní. Ak by tento návrh pripravovalo samo združenie stavebných podnikateľov, nevyzeral by inak.

Keď budete čítať tento text, bude zrejme už po druhom súdnom pojednávaní vo veci platnosti zákazu hazardných hier na území Bratislavy. Dúfam, že dopadne tak, ako si želajú signatári petície proti hazardu. V tejto súvislosti nemôžem nespomenúť rekordne rýchlu a potichu pripravovanú ďalšiu novelu zákona o hazardných hrách, ktorú predkladá ministerstvo financií.

Po novom už nebude možné zakázať kasína na území obce ani na základe úspešnej petície. V kasínach sa okrem stolových hier budú prevádzkovať všetky doteraz tak sporné hry na takzvaných automatoch. Tie, ktoré vytvárajú najnebezpečnejšiu závislosť. Obce budú môcť naďalej regulovať umiestnenie herní v rôznych typoch budov a ich vzdialenosť napríklad od škôl na základe petície občanov. Novela zákona však prináša aj zriadenie nového úradu a mimoriadne zaujímavého postu. Má sa vytvoriť Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý má vykonávať kompetencie, ktoré doteraz patrili pod ministerstvo financií. Na jeho čele má stáť ministrom menovaný generálny riaditeľ. Jeho funkčné obdobie bude šesť rokov a funkcia mu zaniká len v prípade, že sa jej vzdá sám, zomrie, stratí spôsobilosť na právne úkony alebo ho odvolá sám minister v prípade, ak by bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Prakticky ďalší takmer neodvolateľný nominovaný úradník. Na túto osobu prejdú významné kompetencie, za ktoré doteraz zodpovedal minister financiíí, ktorý je volenou osobou, a teda pod akou-takou politickou kontrolou. Po novom má už vydávať licencie na prevádzkovanie hazardu, vykonávať dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, vydávať metodické usmernenia, uplatňovať sankcie a mnohé iné tento politický nominant.

Ak prejde takáto novela, bude to s istotou znamenať jedno. Veľkí prevádzkovatelia budú mať vyčistený trh od drobnejšej konkurencie, hazard pobeží takmer nerušene ďalej, hráči si prídu na svoje a príjmy do štátneho rozpočtu z hazardu porastú. Ak by tento návrh pripravovala asociácia prevádzkovateľov hazardných hier, nevyzeral by inak.


Dana Čahojová
starostka Karlovej Vsi