Jeden čihi, druhý hota

O tom, či používať alebo nepoužívať selektívne herbicídy typu Roundup, sa nediskutuje len na najvyšších úrovniach Európskej únie, ale aj u nás – na Slovensku, v Bratislave, v Karlovej Vsi.

Roundup je vysoko účinný prípravok na ničenie burín. Je často používaný najmä v poľnohospodárstve, ale aj pri údržbe verejných priestranstiev, komunikácii a trávnikov. Burinu ničí spoľahlivo. Má to však jeden veľký háčik. Zvyšky účinnej látky glyfosátu, ktoré sa dostávajú do vody a do potravinového reťazca, sú vysoko podozrivé z toho, že majú karcinogénne účinky. V minulosti sa aj v Karlovej Vsi bežne nakupoval Roundup. S príchodom nového vedenia, ktoré má podstatne citlivejší prístup k životnému prostrediu, sa používanie Roundup zakázalo. Ničenie a odstraňovanie buriny je síce omnoho ťažšie, ale už neprispievame ku hromadeniu agresívnych škodlivín v našom životnom prostredí.

O to viac ma šokoval prístup mestskej firmy, ktorá u nás v Karlovej Vsi bezohľadne vystriekala okraje ciest a chodníkov v správe hlavného mesta práve prípravkom tejto rady! Okrem spálenej buriny prípravok zasiahol aj zeleň, o ktorú sa s láskou starajú niektorí obyvatelia našej mestskej časti. Na fotogra i vidíte účinky tohto postrehu na Kuklovskej ulici.

Nás, ktorí máme radšej živú prírodu ako spálenú zem, zdravú pramenistú vodu ako značkovú vodu z plastovej fľaše, však stále pribúda. Používanie agresívnych chemických látok ohrozujúcich naše zdravie a zdravie našich detí sa nám nepáči a nesúhlasíme s ním. A budeme na to stále hlasnejšie verejne upozorňovať.

Žiaľ, aj na tomto príklade vidno, aké problémy prináša to, že máme v mestskej časti pozemky, o ktoré sa stará mestská časť a iné, o ktoré sa stará hlavné mesto. Dva typy vlastníkov, dva rôzne prístupy. Jeden ťahá doprava a druhý doľava. Pritom by nám malo ísť o to isté, o kvalitnejší život ľudí v Karlovej Vsi, v Bratislave.


Lívia Poláchová
nezávislá poslankyňa