Karlovu Ves opäť ohrozuje stavebný ošiaľ II

Ako som pichol do osieho hniezda a ako trafené husi zagágali…

V predchádzajúcom čísle som publikoval článok o tom, že Karlovu Ves opäť ohrozuje stavebných boom. Že developeri majú pripravených viacero pomerne veľkých stavieb, ktoré by radi v našej mestskej časti postavili. Že ohrozenými lokalitami sú najmä Staré grunty, ale opäť aj Dlhé diely a uchránená nemá zostať ani lokalita Líščieho údolia od Svrčej až po Perneckú. Že developerom ide najmä o zisk, a čím sú stavby väčšie, tak je to pre nich lepšie. A že ich až tak veľmi nezaujíma, ako sa zhorší doprava, životné prostredie a kvalita života súčasných obyvateľov. Článok mal veľký ohlas a vyvolal zaujímavé reakcie. Potvrdilo sa, že som pichol do „osieho hniezda“. A tiež, že niektoré trafené husi aj „zagágali“… Preto som sa rozhodol v téme pokračovať.

Aj túto lúku sa už niekoľko rokov pokúša developer zastavať takmer 200 bytmi.

Poďme po poriadku. Ekonomická situácia sa zlepšuje, rastie dopyt po novej bytovej výstavbe. Karlova Ves nie je izolovaným ostrovom, ktorého sa tento tlak nedotýka. Jeden stavebný ošiaľ sme už zažili a dodnes zostali po ňom rany na tvári mestskej časti, ktoré sa nezahojili ani po rokoch. Myslím tým najmä Dlhé diely. Potom prišla nančná kríza a stavebných mechanizmov v Karlovej Vsi ubudlo. Mnohí si začali myslieť, že už budeme mať pokoj navždy.

Viaceré projekty len „zamrzli“, to znamená, že investori čakali na lepšie časy. V niektorých prípadoch voľné pozemky menili majiteľov a niekde sa „prekresľovala“ projektová dokumentácia, lebo nevychádzali rôzne parametre budúcej výstavby. Teraz sa „hydra“ výstavby opäť zobudila. A tlak stúpa.

Prvou na rane je mestská časť Karlova Ves a jej odborné útvary, najmä oddelenie územného plánu a samotný stavebný úrad. Na ich stôl prichádzajú vízie aj podrobné projekty zamýšľaných stavieb. Zmenilo sa však vedenie mestskej časti aj vedenie týchto útvarov. Politika „otvorených dverí“, kde sa developeri vítajú takmer so servilným úsmevom a v predklone, skončila. Zaviedli sa pravidlá, ktoré platia pre všetkých rovnako. Nikto nemá „prednosť“ a nikto nemôže počítať s „prižmúrením“ očí. Trvá sa na dodržiavaní zákona, územného plánu a všetkých noriem regulujúcich výstavbu. Výsledkom je, že viaceré projekty „narazili“ a nedostali žiadne povolenie. Dôvodov bolo celé spektrum – prekračovali sa limity v podlažnosti, type a objeme zástavby, nevychádzali indexy zastavanosti, nebolo dosť parkovacích miest. Akú to vyvolalo reakciu?

DeVeloper je „tVor“ VynaliezaVý

Investor hľadá cesty, ako svoj zámer zrealizovať. Najprv skúsi „po dobrom“, potom prídu na rad tvrdšie metódy. Prístupy sú rôzne. Niekto začne stavať aj bez príslušných povolení, niekto ignoruje rozhodnutia o zastavení stavby, niekto platí pokuty, niekto neplatí pokuty, niekto má niečo iné povolené a niečo iné stavia, niekto sa tvári, že zmenil projekt, niekto inzeruje byty, ale povolené má apartmány, niekto má reklamu na bilbordoch na byty, ktoré nemá povolené. A niekto si povie, že by sa mu páčil iný starosta alebo iná starostka a začne robiť tej súčasnej „antikampaň“. A ktovie, čoho všetkého sa ešte dožijeme.

Predchádzajúci článok vyvolal tri reakcie. Prvou boli obyvatelia, ktorí ma začali upozorňovať, kde všade sa pripravuje alebo už realizuje nová výstavba. Reagovali na viaceré medializované projekty. Možno aj zapochybovali o tom, že v Karlovej Vsi žiadna väčšia výstavba neprebieha. Pustil som sa do hľadania zdrojov ich pochybností. Zistil som, že väčšina projektov buď nemá príslušné povolenia alebo má povolenia len na určitý čiastkový druh stavby. Príkladom sú Staré grunty viditeľné z Dlhých dielov, kde je zatiaľ povolená len výstavba inžinierskych sietí. Objavil som aj projekty, ktoré majú rôzne vznešené názvy a krásne vizualizácie, ale povolené nie sú. To, že sa inzerujú a ponúkajú na predaj zatiaľ len na „papieri“, je proste fakt. Ľudia by mali byť obozretní, ak uvažujú o investovaní do takejto neexistujúcej nehnuteľnosti. Lebo niektoré ani povolenie nikdy nemôžu dostať. A v ostatných prípadoch ešte prebehne náročný proces požadujúci splnenie všetkých zákonných povinností pre získanie potrebných povolení. Druhým typom reakcie boli reakcie dotknutých, najmä investorov, prípadne ich sprostredkovateľov a „vybavovačov inžinieringu“, že môj článok prilial olej do ohňa, že predsa vývoj sa nedá zastaviť, ľudia chcú bývať, že vlastníci pozemkov majú svoje zákonné práva a že ich budú tvrdo využívať. A že si cestu nájdu, keď nie dnes, tak niekedy v budúcnosti, keď sa zmení vedenie Karlovej Vsi. Možno by tej zmene aj radi dopomohli. Z týchto reakcií „trafených husí“ som sa utvrdil v presvedčení, že Karlova Ves je veľmi zaujímavým územím a že musíme postupovať principiálne aj naďalej.

Treťou a najväčšou skupinou, ktorá reagovala na článok, boli pozitívne ohlasy ľudí, ktorí oceňujú, že sa snažíme chrániť kvalitu života obyvateľov pred záujmami developerov. Že si to ľudia vážia, oceňujú to a že nám držia palce. Vedia, že to je náročné. A vedia, že na druhej strane sú silní súperi s odbornými a nančnými možnosťami ovládajúci všetky „kľučky a zákutia“ procesu výstavby. Povzbudivé reakcie ma utvrdili v presvedčení, že ideme správnou cestou. A že musíme vytrvať. Verím, že nám uveria aj tí, ktorí o nás z rôznych dôvodov pochybovali alebo nám nedôverovali.

Tento článok však dokončím rovnako, ako som uzavrel prvý. Urobím to, lebo si stojím za každým jedným slovom:

ako sme Doteraz obstáli?

Nech za nás hovoria skutky. V Karlovej Vsi momentálne žiadna väčšia výstavba neprebieha. Zatiaľ sa nám darí chrániť Staré grunty, Svrčiu, Líščie údolie, Karloveskú i Dlhé diely. Porovnajte si to s inými mestskými časťami, kde sa veselo točia žeriavy a rastú nové bytovky. Naša pani starostka doteraz obstála „na jednotku“, nepodľahla a neustúpila zo svojich princípov a postojov. Je dobré si to uvedomiť, lebo to nemusí byť samozrejmé. V Karlovej Vsi by sme o tom mohli dlho rozprávať…


JUDr. Branislav Záhradník
zástupca starostky a nezávislý poslanec