Komunálny klientelizmus od Bratislavy po Košice

Príliš mnoho rozhodnutí starostov, miestnych poslancov a šéfov stavebných a iných úradov o predaji či prenájme obecného majetku, vydávaní stavebných povolení, tolerovaní čiernych stavieb a zmenách územných plánov možno logicky vysvetliť iba dvomi spôsobmi: kritickou neschopnosťou pochopiť a presadiť záujmy mesta a väčšiny jeho obyvateľov, alebo korupciou.

Čítajte viac: http://martinicky.blog.sme.sk/c/277495/Komunalny-klientelizmus-od-Bratislavy-po-Kosice.html#ixzz1cdKIb87k