Les Sitina – prehliadaný kúsok Mestských lesov Bratislavy

Schopnosti lesa v oblasti ekologickej a environmentálnej sú predovšetkým vo funkcii pôdoochrannej, hydrickej, habitatovej pre mnohé druhy živočíchov, rastlín či mikroklimatickej pri zmierňovaní extrémnych letných teplôt v okolí.

Les Sitina je síce rozlohou malý, ale lokálnym významom určite veľmi významný lesný biotop preukazujúci svoje schopnosti predovšetkým v urbanizovanom prostredí hlavného mesta. Tento kúsok lesa patrí (podobne ako aj lesy Malých Karpát) pod správu Mestských lesov v Bratislave. Zatiaľ čo mestské lesy sú v centre záujmu a sú patrične a citlivo spravované, náš lesík je na pokraji záujmu. Naopak, je stále viac utláčaný zo všetkých strán developerskými a stavebnými aktivitami.

Les, samozrejme, nie je bez života a má svo- jich zvieracích a rastlinných obyvateľov, návštevníkov a obdivovateľov. Ako rezident tejto lokality sa radím tiež do nemalej skupiny návštevníkov – obdivovateľov. V najbližšom období chceme v Občianskom združení Iniciatíva Naše Karpaty spolu s ďalšími odborníkmi predložiť projekt pre náučný chodník tohto miesta a prinavrátiť zašlú slávu tejto lokalite, ktorá si to rozhodne zaslúži.

Milan Ďurica
aktivista iniciatívy Naša Bratislava, kandidát na poslanca