Líščie údolie pre všetkých

NIE obchodovaniu s verejným priestorom.

Park v Líščom údolí patrí k najkrajším miestam v Karlovej Vsi. Oáza zelene uprostred mesta ideálna na prechádzky a oddych. Obľúbili si ju seniori, mamičky s deťmi, zaľúbené dvojice, psíčkari, bežci, cyklisti. Líščie údolie je aj centrom spoločenského života, konajú sa tu verejné podujatia ako Majáles, Hody, letné kiná. V posledných rokoch pribudli nové detské hracie prvky, prvky na cvičenie, nové smetné koše, opravil sa altánok, revitalizovali sa ohniská, obnovila sa elektroinštalácia. Záleží nám na stave parku, ale aj na citlivom prístupe k jeho využitiu.

Celková návštevnosť Líščieho údolia sa z roka na rok zvyšuje. Na jednej strane nás teší, že si ho obľubuje stále viac ľudí. Na druhej strane to prináša aj negatívne dôsledky. Pribúda množstvo odpadkov, vandali ničia altánok, pitnú fontánu, toalety a ostatné prvky. V poslednom období sa rozšírilo využívanie parku rmami a inštitúciami, ktoré si v ňom organizujú rôzne športové alebo spoločenské podujatia. Väčšina týchto akcií sa koná bez povolenia mestskej časti a bez toho, aby po skončení rmy zabezpečili vyčistenie priestranstva, odvoz odpadu a prípadnú opravu poškodených častí. Takmer po každom víkende v letnom období musí nastúpiť celá čata pracovníkov našich Verejnoprospešných služieb a park vyčistiť.

Jedným z riešení je začať prenajímať a spoplatňovať využitie parku firmami. Mestská časť by dostala nancie, ktoré by mohla po- užiť na údržbu toaliet, čistenie parku. Takéto prenájmy by však mohli spôsobiť problémy našim obyvateľom, najmä tým, ktorí si chcú v menších skupinkách prísť do parku opekať, urobiť si piknik a posedieť s rodinou, priateľmi. Pre týchto ľudí by sa mohlo stať využitie parku nedostupné, lebo by boli ohniská alebo altánok „komerčne“ prenajaté. A to by nebolo správne.

Nechceme komercionalizáciu Líščieho údolia. O park sa treba starať a zveľaďovať ho, aby slúžil najmä obyvateľom Karlovej Vsi. Nesmie sa stať komerčným priestranstvom slúžiacim len tým, ktorí si to môžu a dokážu zaplatiť. Mestská časť už v Líščom údolí zamestnala vlastného inšpektora verejného poriadku. Za zváženie stojí aj namontovanie kamerového systému pri pódiu a altánku. Mestská polícia musí zvýšiť hliadkovanie v priestoroch parku a sankcionovať tých, ktorí park poškodzujú alebo znečisťujú. A my všetci, návštevníci parku, nesmieme zostať ľahostajní, keď vidíme niekoho, kto sa nespráva tak, ako by mal. Lebo Líščie údolie je náš spoločný priestor, zelený klenot, ktorý si chceme a budeme chrániť.

Daniela Záhradníková
nezávislá poslankyňa