Ľube a Paľovi

V posledných týždňoch pán Velček pritvrdil a dostal sa v kauze ZŠ Veternicová do takého tranzu, až mám obavu, či sa z neho ešte dokáže prebrať. Po jeho poslednom diele, ktoré publikoval pod názvom „Čahojová a poslanci Naša Bratislava zmenili charakter mestskej časti, na cirkevný“ sa mi ozvalo viacero priateľov s otázkami. Rozhodol som sa odpovedať nielen im, ale aj ostatným, ktorých zaujíma pohľad na tento problém v Karlovej Vsi. Článok v občasníku Naša Karlova Ves nevolím preto, že by som sa vyhýbal konfrontácii s pánom Velčekom pod jeho blogom, ale preto, že nechcem diskusiou pod článkom zvyšovať čítanosť amorálneho textu.

wp_20161021_13_53_19_proĽuba, Paľo a ostatní,

vaša otázka nie je úplne jednoduchá, ale pokúsim sa na ňu odpovedať stručne.

V prvom rade treba vedieť, kto je bloger Velček

Je to bývalý prednosta Miestneho úradu v Karlovej Vsi, človek, ktorého veľmi, veľmi mrzí (lebo prišiel o dobre platený ek), že starostkou je D. Čahojová a že tá partia nezávislých, z ktorých si plné tri roky robili aj s modrými kamarátmi srandu, nakoniec vyhrala. Ak bola naším cieľom, aspoň v komunále, nestranícka politika, tak boj so straníckou politikou je toho súčasťou. Treba byť pripravený aj na takéto blogy, nepodložené fámy, klebety a osočovania, ktoré vznikali a zrej- me stále budú vznikať.

Samozrejme, že o spravovaní vecí verejných máme iné predstavy, ako mala starostka Hanulíková a povedal by som v tomto kontexte, že “Chvála bohu”.

Keby starostka Hanulíková a prednosta úradu Velček riešili problémy Základnej školy Veternicová tak, ako sa riešiť mali, škola skončiť nemusela. Tolerovali trvalý úbytok žiakov bez adekvátnych opatrení zo strany manažmentu školy. Žiaľ, až tak, že tento bol neschopný reagovať na požiadavku: “Zastaviť pokles žiakov, a tým navyšovanie dlhu školy oproti normatívu“.

Akú hru rozohráva pán Velček argumentom, že „mení charakter mestskej časti na cirkevný“?

Nerozumiem tomu, ale ak toto nemá byť výzva na svätú vojnu, lebo takýmito výrokmi sa všetky sväté vojny, aj tie, ktoré svätia Ateizmus, začína- jú, tak je to veľmi nešikovné. Nesvedčí to o ničom inom, iba o tom, že argumenty došli.

Teraz bez strašenia

Škola na Veternicovej tvorila v poslednom roku dlh 7 tisíc eur mesačne. Nechcite vedieť, čo sme všetko absolvovali, kým sme dospeli k výsledku, že nedokážeme v súčasnej legislatíve manažovať túto školu bez straty. Preto sme boli nútení prijať rozhodnutie. Nebolo to ľahké, toto nikdy nie je ľahké, lebo deti a rodičia a ich priatelia … skrátka „voličská základňa ako prasa“. Aj pre ňu je bloger Velček blogerom.

Do prvého ročníka sa na ZŠ Veternicová zapísalo 18 detí.

V tom istom čase sa zapísalo na inú karloveskú školu – sv. Františka do prvého ročníka až 140 detí. Riaditeľ ich nemohol prijať viac ako 50. Mohol deti odmietnuť alebo musel hľadať riešenie, a preto požiadal úrad o prenájom voľných priestorov na Veternicovej. Bolo to ešte vtedy, keď ani zďaleka nebolo rozhodnuté o zrušení ZŠ Veternicová.

Od septembra vznikla nová situácia. ZŠ Veternicová bola rozhodnutím ministerstva školstva vyradená zo siete a zrušená. Pre riaditeľa elokovaného pracoviska veľká výzva – uchádzať sa o zvyšné priestory a v budúcnosti prevádzkovať základnú školu na Veternicovej ulici aj za predpokladu, že sa vysporiada so všetkými príčinami, pre ktoré bol bývalý manažment ZŠ neúspešný.

Spojená škola sv. Františka je jednou z najlepších škôl na Slovensku. V indexe INEKO je z celého Slovenska medzi ZŠ na 3. mieste. Poskytuje bez- platné vzdelávanie, nevyberá poplatky okrem vecí bežných aj vo verejných školách (ZRPŠ, 2% z dane a pod.).

To bol jeden z rozhodujúcich dôvodov, prečo škola získala nájom celej budovy. Boli aj iné. Napríklad konkrétna skúsenosť z jej pôsobenia na Karloveskej 32. Ako nájomcovia sa skvele starajú o zverenú budovu, na vlastné nákla- dy vymenili okná, opravili strechu, telocvičňu, vybudovali vlastnú kotolňu a mnohé iné. Školu, o ktorú nemal nik záujem, zmenili na školu, kam sa hlási 140 detí. Záväzok zveľaďovať a udržiavať zverenú budovu na Veternicovej je súčasťou nájomnej zmluvy.

Aj preto, a napriek tomu, že sám nie som veriaci a svoje deti som všetky posielal do inej školy na Karloveskej ulici, hlasoval som za prenájom v prospech školy sv. Františka. Vidím, ako môže vyzerať v budúcnosti a páči sa mi to.

O tom, ako sme prenajali celú školu

Mohli sme najprv dlho diskutovať o tom, či chceme školu bez rodičovských poplatkov alebo s poplatkami, či budeme prenajímať na základe ponuky od školy sv. Františka alebo verejnej výzvy na predloženie zámerov od iných záujemcov.

Verejná obchodná súťaž by bola iba o tom, kto si môže dovoliť zaplatiť viac, ale tie poplatky by nájomcovia preniesli na rodičov budúcich žiakov. Túto možnosť by som pripustil až vtedy, ak by budovu nechcel nik, kto je schopný poskytovať bezplatné vzdelávanie.

Myslím si, že akýmkoľvek výberom spomedzi predložených zámerov by sme lepšiu školu bez poplatkov do Karlovej Vsi nepriviedli. Obe, ktoré sú v rebríčku INEKO pred SŠ sv. Františka, sú z východného Slovenska.

Navyše, škola mala už prvý ročník v štyroch triedach v objekte na Veternicovej ulici. Aj v prípade iných prenájmov mestská časť najprv rokuje s tým, kto v priestoroch už pôsobí.

Osobný priateľ bývalej starostky Hanulíkovej, premiér Fico, ignoruje školstvo a jeho problémy, jeho vláda nemení súčasný systém riadenia základných škôl, ktorý konzervuje aj zvrátenosti, aké sa diali na Veternicovej. Radšej pripustí, aby jeho osobná priateľka ústami svojho blogera rozpútala v našej mestskej časti ateistický džihád. F.U.J.

Marcel Zajac
nezávislý poslanec