Ivor Švihran

kandidát do miestneho a mestského zastupiteľstva za Trnávku a Ružinov

Ing. Peter Magát
č. 7

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 52 rokov, ženatý, 4 deti, ekonóm, manažér


volebný obvod 1

Ing. Peter Lenč
č.6

nezávislý kandidát na mestského poslanca a miestneho poslanca Karlovej Vsi, 54 rokov, ženatý, 4 deti, statik


volebný obvod 1

Ing. Mgr. Anna Zemanová
č.12

nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 57 rokov, vydatá, 2 deti, manažérka, predsedníčka Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA

volebný obvod 1

Ing. Dagmar Petrová
č.22


nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 57 rokov, vydatá, 3 deti, učiteľka, prekladateľka


volebný obvod 2

Ing. Milan Ďurica www.nasekarpaty.com
č.4

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 38 rokov, ekológ, ochranár, člen lesoochranárskeho OZ Iniciatíva Naše Karpaty

volebný obvod 2

Mgr. Ján Horecký
č.9


nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 50 rokov, ženatý, 1 dieťa, riaditeľ školy


volebný obvod 2

Ing. Pavol Martinický
č.7

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 63 rokov, ženatý, 2 deti, projektant, publicista


volebný obvod 4

Mgr. Jozef Griač www.imobilio.sk
č.5

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 29 rokov, invalidný dôchodca, člen správnej rady OZ Imobilio

volebný obvod 3

Ing. Zuzana Volková
č.12

nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 52 rokov, vydatá, 5 detí, rehabilitačná asistentka


volebný obvod 4

Mgr. Richard Savčinský www.fkmkv.sk
č.11

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 48 rokov, ženatý, 2 deti, riaditeľ školy, podpredseda futbalového klubu

volebný obvod 3

Mgr. Peter Buzáš
č.2


nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 57 rokov, ženatý, 2 deti, vedúci správy budov


volebný obvod 4

Ing. Juraj Kmeťko
č.5

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 56 rokov, ženatý, 2 deti, živnostníkvolebný obvod 4

Ing. Rudolf Rosina
č.10

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 57 rokov, ženatý, 4 deti, technikvolebný obvod 3

Dana Čahojová
č.4

nezávislá kandidátka na starostku, mestskú poslankyňu a miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 56 rokov, vydatá, 6 detí, starostka

volebný obvod 3

Martin Kugla

Člen iniciatívy Za efektívnu a ekologickú dopravu, nezávislý kandidát do mestského a Petržalského zastupiteľstva

Ing. Stanislav Winkler

zakladajúci člen OZ Biely Kríž, nezávislý kandidát do mestského a miestneho zastupiteľstva za Nové Mesto

JUDr. Richard Mikulec

nezávislý kandidát na mestského a miestneho poslanca za Nové Mesto, 42 rokov

Lenka Hlaváčová

členka združenia Devínska Inak, nezávislá kandidátka do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi

Mgr. Dušan Oravský

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Petržalky, 35 rokov, ženatý, jedno dieťa, zakladateľ OZ Všestranko

Ing. Zuzana Dzivjáková

kandidát do miestneho zastupiteľstva Rače za obvod Rača a do mestského zastupiteľstva za Raču

Veronika Veslárová

člen združenia Devínska Inak, nezávislá kandidátka do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi

Peter Kolega

člen združenia Devínska Inak, nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi

Ing. Matej Vagač

kandidát do mestského i miestneho zastupiteľstva za Staré Mesto, nezávislý aktivista iniciatívy Bratislava otvorene

Ing. arch. Robert Grožaj

nezávislý kandidát do mestského zastupiteľstva za Staré mesto i miestneho zastupiteľstva Starého mesta za volebný obvod č.5, architekt