Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Ing. Peter Magát
č. 7

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 52 rokov, ženatý, 4 deti, ekonóm, manažér


volebný obvod 1

Ing. Peter Lenč
č.6

nezávislý kandidát na mestského poslanca a miestneho poslanca Karlovej Vsi, 54 rokov, ženatý, 4 deti, statik


volebný obvod 1

Ing. Mgr. Anna Zemanová
č.12

nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 57 rokov, vydatá, 2 deti, manažérka, predsedníčka Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA

volebný obvod 1

Mgr. Ján Horecký
č.9


nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 50 rokov, ženatý, 1 dieťa, riaditeľ školy


volebný obvod 2

Ing. Pavol Martinický
č.7

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 63 rokov, ženatý, 2 deti, projektant, publicista


volebný obvod 4

Mgr. Jozef Griač www.imobilio.sk
č.5

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 29 rokov, invalidný dôchodca, člen správnej rady OZ Imobilio

volebný obvod 3

Ing. Zuzana Volková
č.12

nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 52 rokov, vydatá, 5 detí, rehabilitačná asistentka


volebný obvod 4

Mgr. Richard Savčinský www.fkmkv.sk
č.11

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 48 rokov, ženatý, 2 deti, riaditeľ školy, podpredseda futbalového klubu

volebný obvod 3

Mgr. Peter Buzáš
č.2


nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 57 rokov, ženatý, 2 deti, vedúci správy budov


volebný obvod 4

Ing. Juraj Kmeťko
č.5

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 56 rokov, ženatý, 2 deti, živnostníkvolebný obvod 4