NAŠA DEVÍNSKA NOVÁ VES

Mgr. Rastislav Tešovič
nezávislý kandidát na starostu Devínskej Novej Vsi
Napriek tomu, že sme súčasťou hlavného mesta, v oblasti verejnej dopravy sa mesto tvári,
že neexistujeme. Nemáme žiadne kvalitné priame spojenie s centrom mesta. To si mestská časť
s 16 tisíc obyvateľmi nezaslúži. Som rád, že Naša Bratislava spája nezávislých kandidátov
naprieč Bratislavou a že spolu na meste budeme spolupracovať pre presadenie skutočných riešení
pre jednotlivé mestské časti a nie pre jednotlivé politické kluby.
POKRAČOVAŤ                               

ČO CHCEM ZMENIŤ

Devínska Nová Ves má len jedného zástupcu do mestského zastupiteľstva, preto je veľmi dôležité, že je nás nezávislých viac z rôznych mestských častí. Dobrú dopravu do Devínskej nedokážem presadiť v menšine. Moju kandidatúru na starostu Devínskej Novej Vsi riešim cez stránku devinskainak.sk

NAŠI KANDIDÁTI

Peter Kolega

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi

Dana Vanková

nezávislá kandidátka do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi

Michal Gašparík

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi

Miroslav Antal

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi