Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

NAŠA KARLOVA VES

Dana Čahojová
nezávislá kandidátka, 56 rokov, starostka
Počas posledných štyroch rokov som starostkou Karlovej Vsi. Neustále mám na pamäti svoju veľkú zodpovednosť voči všetkým našim obyvateľom. Snažím sa svoje poslanie plniť veľmi zodpovedne a zo všetkých síl. Predvolebné sľuby som dôsledne presadzovala. Moje dvere sú stále otvorené. Rovnako otvorený je aj náš úrad. Nastavili sme jeho transparentnosť, zdravé hospodárenie, rozumné investičné priority, skvalitnili sme starostlivosť o seniorov, o verejné priestory, o naše školy a ostatné budovy, pozdvihli kultúrny život.
Štyri roky nestačili na to, aby sme uskutočnili všetky naše projekty. Máme pred sebou ďalšie dôležité ciele, ktoré zvýšia kvalitu nášho života.
ČÍTAJ ĎALEJ

Podporou nezávislých kandidátov dávate šancu občianskej verejnosti podieľať sa na správe vecí verejných bez straníckych a politických vplyvov.

MAPKA VOLEBNÝCH OBVODOV V KARLOVEJ VSI NAŠI KANDIDÁTI DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

POKRAČUJME V ZODPOVEDNÝCH ROZHODNUTIACH V TVORIVOM A PRACOVITOM TÍME

Som presvedčená, že mnohé politické strany sa spreneverili hodnotám, ktoré hlásajú. Myslím si, že politické strany by nemali prenášať svoj boj a dohody na komunálnu úroveň. Za štyri roky svojho pôsobenia ako nezávislej starostky a poslankyne hlavného mesta SR Bratislavy som sa presvedčila, že zákulisné dohody strán príliš často sledujú záujmy úzkych skupín a v konečnom dôsledku na ne dopláca každý občan. Preto kandidujem ako nezávislá kandidátka a som veľmi rada, že spolu so mnou aj mnohí skvelí, inšpiratívni, pracovití a odhodlaní kandidáti. Niektorí z nich sú už dnes výbornými a zodpovednými poslancami.

NAŠI NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Ing. Peter Magát
č. 7

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 52 rokov, ženatý, 4 deti, ekonóm, manažér


volebný obvod 1

Ing. Peter Lenč
č.6

nezávislý kandidát na mestského poslanca a miestneho poslanca Karlovej Vsi, 54 rokov, ženatý, 4 deti, statik


volebný obvod 1

Ing. Mgr. Anna Zemanová
č.12

nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 57 rokov, vydatá, 2 deti, manažérka, predsedníčka Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA

volebný obvod 1

Mgr. Ján Horecký
č.9


nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 50 rokov, ženatý, 1 dieťa, riaditeľ školy


volebný obvod 2

Ing. Pavol Martinický
č.7

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 63 rokov, ženatý, 2 deti, projektant, publicista


volebný obvod 4

Mgr. Jozef Griač www.imobilio.sk
č.5

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 29 rokov, invalidný dôchodca, člen správnej rady OZ Imobilio

volebný obvod 3

Ing. Zuzana Volková
č.12

nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 52 rokov, vydatá, 5 detí, rehabilitačná asistentka


volebný obvod 4

Mgr. Richard Savčinský www.fkmkv.sk
č.11

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 48 rokov, ženatý, 2 deti, riaditeľ školy, podpredseda futbalového klubu

volebný obvod 3

Mgr. Peter Buzáš
č.2


nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 57 rokov, ženatý, 2 deti, vedúci správy budov


volebný obvod 4

Ing. Juraj Kmeťko
č.5

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 56 rokov, ženatý, 2 deti, živnostníkvolebný obvod 4