NAŠA KARLOVA VES

Dana Čahojová, MUDr.
nezávislá kandidátka, 56 rokov, starostka
Štyri roky som starostkou Karlovej Vsi. Mám neustále na pamäti svoju veľkú zodpoved-
nosť voči všetkým našim obyvateľom. Snažila som sa svoje poslanie plniť veľmi zodpo-
vedne a zo všetkých síl. Predvolebné sľuby som dôsledne presadzovala. Moje dvere sú
stále otvorené. Rovnako otvorený je aj náš úrad. Nastavili sme jeho transparentnosť,
zdravé hospodárenie, rozumné investičné priority, skvalitnili sme starostlivosť
o seniorov, o verejné priestory, o naše školy a ostatné budovy, pozdvihli kultúr-
ny život. Štyri roky nestačili na to, aby sme uskutočnili všetky naše projekty.
Máme pred sebou ďalšie dôležité ciele, ktoré zvýšia kvalitu nášho života.
POKRAČOVAŤ

POKRAČUJME V ZODPOVEDNÝCH ROZHODNUTIACH V TVORIVOM A PRACOVITOM TÍME

Som presvedčená, že mnohé politické strany sa spreneverili hodnotám, ktoré hlásajú. Myslím si, že politické strany by nemali prenášať svoj boj a dohody na komunálnu úroveň. Za štyri roky svojho pôsobenia ako nezávislej starostky a poslankyne hlavného mesta SR Bratislavy som sa presvedčila, že zákulisné dohody strán príliš často sledujú záujmy úzkych skupín a v konečnom dôsledku na ne dopláca každý občan. Preto kandidujem ako nezávislá kandidátka a som veľmi rada, že spolu so mnou aj mnohí skvelí, inšpiratívni, pracovití a odhodlaní kandidáti. Niektorí z nich sú už dnes výbornými a zodpovednými poslancami.

NAŠI KANDIDÁTI

Ing. Peter Magát

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 52 rokov, ženatý, 4 deti, ekonóm, manažér


volebný obvod 1

Ing. Peter Lenč

nezávislý kandidát na mestského poslanca a miestneho poslanca Karlovej Vsi, 54 rokov, ženatý, 4 deti, statik


volebný obvod 1

Ing. Mgr. Anna Zemanová

nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 57 rokov, vydatá, 2 deti, manažérka, predsedníčka Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA

volebný obvod 1

Ing. Dagmar Petrová


nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 57 rokov, vydatá, 3 deti, učiteľka, prekladateľka


volebný obvod 2

JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

nezávislý kandidát na mestského poslanca a miestneho poslanca Karlovej Vsi, 45 rokov, ženatý, zástupca starostky, právnik

volebný obvod 1

Ing. Milan Ďurica www.nasekarpaty.com

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 38 rokov, ekológ, ochranár, člen lesoochranárskeho OZ Iniciatíva Naše Karpaty

volebný obvod 2

Mgr. Ján Horecký


nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 50 rokov, ženatý, 1 dieťa, riaditeľ školy


volebný obvod 2

MUDr. Martina Magátová


nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 47 rokov, vydatá, 4 deti, lekárka


volebný obvod 2

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 56 rokov, ženatý, 2 deti, ochranár

volebný obvod 3

Mgr. Daniela Záhradníková

nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 37 rokov, vydatá, 2 deti, redaktorka

volebný obvod 2

Ing. Pavol Martinický

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 63 rokov, ženatý, 2 deti, projektant, publicista


volebný obvod 4

Mgr. Jozef Griač www.imobilio.sk

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 29 rokov, invalidný dôchodca, člen správnej rady OZ Imobilio

volebný obvod 3

Ing. Zuzana Volková

nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 52 rokov, vydatá, 5 detí, rehabilitačná asistentka

volebný obvod 4

Mária Tiňová, ClinPsyD

nezávislá kandidátka na miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 50 rokov, vydatá, 2 deti, psychologička


volebný obvod 4

Mgr. Richard Savčinský www.fkmkv.sk

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 48 rokov, ženatý, 2 deti, riaditeľ školy, podpredseda futbalového klubu

volebný obvod 3

Mgr. Peter Buzáš

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 57 rokov, ženatý, 2 deti, vedúci správy budov


volebný obvod 4

Ing. Juraj Kmeťko

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 56 rokov, ženatý, 2 deti, živnostník


volebný obvod 4

Ing. Rudolf Rosina

nezávislý kandidát na miestneho poslanca Karlovej Vsi, 57 rokov, ženatý, 4 deti, technik

volebný obvod 3

Dana Čahojová

nezávislá kandidátka na starostku, mestskú poslankyňu a miestnu poslankyňu Karlovej Vsi, 56 rokov, vydatá, 6 detí, starostka

volebný obvod 3