NAŠA KARLOVA VES

MUDr. Dana Čahojová
nezávislá kandidátka na starostku Karlovej Vsi
Chcem, aby u nás mladé rodiny mohli spokojne bývať. Chcem zastupovať i staršie
ročníky, ktoré sú Karlovej Vsi verné až do seniorského veku. Vyviniem maximálne úsilie,
aby sa presadila výstavba dôstojného zariadenia pre seniorov. Nedovolím obchádzanie
územného plánu a zákonov. Každý obyvateľ našej štvrte by mal zakúsiť pocit, že sa robí
niečo aj pre neho a pre jeho rodinu, aby mali ľudia kde parkovať, aby deti našli miesto
v škôlke, aby detské ihriská boli vynovené a námestia čisté. Nedovolím, aby sa
zopakovali nehoráznosti, akou bol predaj Karloveského ramena.
POKRAČOVAŤ

ČO CHCEME ZMENIŤ

Dlhé roky som odovzdávala svoju dôveru iným. Som presvedčená, že mnohé politické strany sa spreneverili svojmu poslaniu a hodnotám, ktoré hlásajú vo svojich názvoch. Nemyslím si, že by na komunálnu úroveň mali politické strany prenášať politický boj. Za štyri roky svojho pôsobenia ako nezávislej poslankyne som sa presvedčila, že zákulisné dohody strán sledujú záujmy úzkych skupín a v konečnom dôsledku na ne dopláca každý občan.

NAŠI KANDIDÁTI

RNDr. Jaromír Šíbl

nezávislý kandidát do mestského zastupiteľstva za Karlovu Ves, ochranár, člen BROZu, ženatý, 2 deti

Mgr. Ján Labuda

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi za obvod 3. (Dlhé diely), 61 rokov, , ženatý, 2deti, aktivista

Ing. Mgr. Anna Zemanová

Predsedníčka Spoločenstva bytov SILEVKA , nezávislá kandidátka do miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi za obvod 1.

Ing. Petr Sedlák

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi za obvod I. (Karlova Ves), ženatý, 2 deti

Juraj Kmeťko

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi za obvod 3. (Dlhé diely), ženatý, 52 rokov, 2 deti,

Ing. Rudolf Rosina

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi za obvod 3. (Dlhé diely), ženatý, 53 rokov, 4 deti

Mgr. Peter Buzáš

kandidát do miestneho zastupiteľstva za volebný obvod 4.,( Dlhé diely),53 rokov, ženatý, 2 deti, športovec celým srdcom

Ing. Zuzana Volková

nezávislá kandidátka do miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi za obvod 4. (Dlhé diely),48 rokov, vydatá, 5 deti, trénerka

Petronela Záhorcová

nezávislá kandidátka do miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi za obvod č.1, študentka chémie, hudobníčka

Denis Svoboda

kandidát do miestneho zastupiteľstva za volebný obvod 3., Dlhé diely, ženatý, 56 rokov, 2 dospelé dcéry

Ing. Pavol Martinický

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi za obvod 4. (Dlhé diely), ženatý, 55 rokov, 2 deti

JUDr. Iva Lukačovičová

nezávislá kandidátka do miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi za obvod 2. (Karlova Ves), vydatá, 55 rokov

Karolína Pfaffová

nezávislá kandidátka do miestneho zastupiteľstva Karlovej Vsi za obvod č. 2, študentka

Ing. Radomír Bučák

aktivista Našej Bratislavy, aktívne zapojený do záchrany futbalového ihriska na Molecovej