NAŠE NOVÉ MESTO

Stanislav Winkler
& Richard Mikulec
nezávislí kandidáti za Nové Mesto
Zmenili sme Nové Mesto - zmeníme aj Bratislavu

NAŠI KANDIDÁTI

Ing. Stanislav Winkler

zakladajúci člen OZ Biely Kríž, nezávislý kandidát do mestského a miestneho zastupiteľstva za Nové Mesto

JUDr. Richard Mikulec

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Nového Mesta a do mestského zastupiteľstva z Nové Mesto, zakladajúci člen OZ Dimitrovka

Branislav Filipovič

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Nového mesta za 1. obvod, občiansky aktivista

Mgr. Dušan Rafaj

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Nového mesta za 4. obvod , člen OZ Dimitrovka

Peter Vaškovič

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Nového Mesta za obvod 2. (Legionárska-Šancova-Pionierska-Račianska)

Marek Líška

nezávislý kandidát OZ Naše Kramáre a OZ Za lepšiu Kolibu do miestneho zastupiteľstva za obvod č. 3 – Koliba a Kramáre

Ing. Jozef Bielik

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Nového Mesta za obvod 2. (Legionárska-Šancova-Pionierska-Račianska)

Róbert Lamprecht

nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva Nového Mesta za obvod 3. (Koliba-Kramáre), 53 rokov,ženatý, 2 deti

Alena Patejdlová

nezávislá kandidátka do miestneho zastupiteľstva za Nové Mesto- obvod č.3 (Koliba-Kramáre)

PhDr. Andrea Ostrihoňová, CSc

nezávislá kandidátka do miestneho zastupiteľstva Nového Mesta za obvod 3. (Koliba-Kramáre), členka OZ Naše Kramáre a hovorkyňa OZ Za lepšiu Kolibu

Mgr. Zuzana Kriglerová

nezávislá kandidátka do miestneho zastupiteľstva Nové Mesto za volebný obvod č.4, členka OZ Mierová kolónia