ŽIJEME NOVÝM MESTOM

NAŠI NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Ing. Stanislav Winkler

zakladajúci člen OZ Biely Kríž, nezávislý kandidát do mestského a miestneho zastupiteľstva za Nové Mesto

JUDr. Richard Mikulec

nezávislý kandidát na mestského a miestneho poslanca za Nové Mesto, 42 rokov