Andrej Kovarik

kandidát do miestneho i mestského zastupiteľstva za Ružinov