NAŠE STARÉ MESTO

Robert Grožaj & Peter Dráb
nezávislí kandidáti za Staré Mesto
Staré mesto i Bratislava dlhodobo nemajú víziu ako by sa mali
koncepčne rozvíjať. Navyše, kvôli neprehľadným právnym
vzťahom a nevýhodným zmluvám dnes trpia viac, ako kedykoľvek
predtým. Za služby, ktoré by si mesto vedelo zrealizovať vo
vlastnej réžii, platí spriazneným firmám o desiatky %
predražené sumy čím ročne prichádza o milióny eur.
Nie je potom prekvapením, že nezostáva na základné
potreby mesta ako je čistota, verejný poriadok,
základné či materské školy.

ČO CHCEME ZMENIŤ

Stav, v akom sa Bratislava nachádza dnes, svedčí o tom, že stranícka politika mestu škodí. Politické nominácie v mestských podnikoch sú zdrojom korupcie a klientelizmu a bránia ich ozajstnému rozvoju, neberúc ohľad na skutočné záujmy ľudí. Keďže povolaním sme jeden architekt a druhý právnik, naším zámerom je z pozície poslancov aktívne dohliadať predovšetkým na oblasť zmluvných vzťahov a procesy verejného obstarávania. Formou poslaneckých kontrol vykonávať pravidelný dohľad nad hospodárením v mestských podnikoch. V spolupráci s hlavným architektom mesta presadzovať také návrhy alebo zmeny v územnoplánovacej dokumentácii, ktoré budú v prospech občanov a daných území a nie iba developerov. Taktiež budeme aktívne vstupovať do procesov prípravy investičnej činnosti v meste a mestskej časti.

NAŠI KANDIDÁTI

Sorry, no candidates matched your criteria.