Menej poslancov, menej starostí?

Priznám sa trochu ma prekvapil návrh uznesenia na zníženie počtu poslancov, ktorý predložila starostka Karlovej Vsi.
Uviedla na to dva hlavné dôvody.

Prvý dôvod: úspora finančných prostriedkov mestskej časti
Je potrebné pripomenúť, že poslanci nie sú zamestnancami úradu a za svoju činnosť poberajú odmenu. Menší počet poslancov však neznamená automaticky zníženie výdavkov mestskej časti. To by platilo iba v prípade, že by si menší počet poslancov nezvýšil po svojom nástupe do funkcie odmeny. Podľa zákona to môžu urobiť kedykoľvek. Musel by byť zároveň prijatý i návrh na nezmeniteľné zmrazenie výšky odmien budúcich poslancov. To bez zmeny zákona o obecnom zriadení a následne i Zákona o Bratislave v NR SR nie je možné.

V rozpočte na rok 2014 sa počíta s priemernou výškou odmeny pre poslanca 208 € na mesiac. Úspora za ôsmich poslancov na rok by predstavovala 19 904 €.

Ak pani starostka chcela mestskej časti ušetriť finančné prostriedky s absolútnou istotou, nemusela využiť v minulom roku novonadobudnutú kompetenciu. Nemusela obsadiť dva roky voľné miesto zástupkyne starostky. Táto funkcia, dnes obsadená poslancom strany Smer-SD, v ktorej je pani starostka okresnou predsedníčkou, nás stojí na jeden rok 19 600 €, teda rovnako ako výkon ôsmich poslancov.
Keby pani starostka naozaj a úprimne chcela šetriť prostriedky mestskej časti, nepredala by Lukášovi Majerovi obecný byt v trhovej hodnote minimálne 30 000 € za 1 407,33 €, bez zaplatenia pohľadávky za byt voči mestskej časti vo výške 10 107,33 €. Ach, keby len chcela šetriť…

Druhý dôvod: zvýšenie efektivity rozhodovania mestskej časti
O tomto argumente na rozdiel od prvého si myslím, že ho pani starostka myslí naozaj úprimne. Pre ňu by bol ideálny počet poslancov nula. Najefektívnejšie rozhodovanie pre ňu je také, z ktorého môže vynechať poslancov teda splnomocnených zástupcov občanov.
Dokazuje to často. I zástupcu starostu, ktorý ako som uviedol vyššie, vás stojí ročne 19 600€, vymenovala až vtedy, keď jej to novela zákona umožnila priamo bez schválenia poslancami.
Ešte väčšou dekadentnosťou efektívneho rozhodovania podľa nej je dlhoročné čakanie na zmenu Zákona o obecnom zriadení. Tá by starostke umožnila menovať bez zastupiteľstva i riaditeľa Karloveského športového klubu. Nečudoval by som sa keby i toho, ktorého odvolaniu dodnes úspešne bráni, hoci s „trochou pomoci od priateľov“ šport a športoviská v Karlovej Vsi úplne znefunkčnil. O tom svedčia i výroky v správach miestnej kontrolórky.
Vo svete pani starostky bude aj sedemnásť poslancov vždy prekážkou jej „efektívneho“ rozhodovania.

Pozoruhodný je samozrejme aj postoj našej demokratickej pravicovej strany SDKÚ-DS. Tá vo svojom volebnom programe sľubovala priblíženie výkonu správy vecí verejných v Karlovej Vsi občanovi.
Ukázali to okrem jedného hlasovaním za oklieštení práva na zastupiteľskú demokraciu znížením počtu poslancov.
Stotožnili sa s jej dôvodmi? Môžem len hádať.
Pri prvom dôvode môže isť o medzery z matematiky. Spočítať úsporu na poslancoch a svorne hlasovať so Smerom čiže podporovať správanie pani starostky v príkrom rozpore so šetrením, môže byť náročné.
Pri druhom dôvode máme spoločnú skúsenosť z pôvodného veľkého a neskôr rozpusteného pravicového poslaneckého klubu. SDKÚ v Karlovej Vsi zistilo, že je ľahšie nájsť „dohodu“ v menšom kolektíve, že jednoduchšie získajú jeden-dva rozhodujúce hlasy ako spracujú osem samostatne uvažujúcich poslancov. Väčšina potrebná na rozhodnutie sa ľahšie hľadá v menšom kolektíve, ktorý je zložený zo skalných a kmeňových členov, ako pri dosiahnutí dohody rôznych názorov argumentami a rozumom.

Chcel som svoj článok ukončiť uvedením mien poslancov, ktorí hlasovali za zníženie počtu poslancov v Karlovej Vsi. Chcel som ich menovať preto, aby ste vedeli komu a prečo prekážajú ôsmi vaši zástupcovia a nutnosť prijímať rozhodnutia aj s ich účasťou.
V Karloveských novinách to však za mňa už spravila pani starostka. Pochválila sa ako chcela ušetriť a zefektívniť a pochválila aj poslancov, ktorí ju v tejto snahe pochopili a podporili.
Je dobré, že to spravila. Priznala totiž, že „fialová koalícia“ existuje a vás občania potrebuje len na svoje zvolenie.

Marcel Zajac