Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Mestské podniky v Bratislave sú rozdané

AKTUÁLNE: Všetci „transparentne vybraní“ vedúci mestských podnikov boli po predložením Ivom Nesrovnalom schválení a teda povedú naše mestské podniky.

Fakty:
1. Za týchto „transparentne“ vybraných vedúcich hlasovali všetci poslanci za SMER, SDKU, SKOK, Most-Híd, dokonca aj nominanti Siete (Jambor, Uhler, Bulla) i kedďim to ich vedenie neodporúčalo).

Podrobné Hlasovanie bolo:

-27 áno : Bulla (za Karlovu Ves), Kríž (za Petržalku), Uhler (za Petržalka), Jenčík, Korček (za Nové Mesto), Bajan (za Petržalku), Drozd (za Ružinov), Hanulíková (za Karlovu Ves), Weinštuk (Zahorska), Borguľa (Staré Mesto), Farkašovská (Petržalka), Kuruc (Ružinov), Černá (Staré Mesto), Hanulík (Dúbravka), Olekšák (Lamač), Buocik (Ružinov), Žitný, Pilinský (Rača), Plšeková (Petržalka), Augustinič (Nové Mesto), Greksa (Petržalka), Chren (Ružinov), Svoreňová (Vrakuňa), Černý (Poddunajské), Jambor (Devínska), Káčer (Dúbravka), Zaťovičová (Dúbravka)

9 nie: Hrčka , Čahojová , Grendel , Dostál, Tvrdá, Vetrák, Kolek, Šimončičová, Budaj
zdržali sa 2: Hochschossen, Štasselová
nehlasovali 2 : Kimerlingová a Jégh
neprítomní respektíve neprezentovali sa 5: Kaliský, Mikulec, Pätoprstá, Mrva, Ferenčáková

2. Primátor odmietol hlasovať o jednotlivých vedúcich mestkých podnikoch samostatne = ale všetkých v jednom balíku.
3. Transparency International neodporúčala sa výberovými komisiami riadiť
4. Všetci víťazi tohto „transparentného“ výberu vopred uverejnil Nový Čas i poslanec Hrčka.

Najdôležitejšie zastupiteľstvo tohto volebného obdobia teda odkrylo všetky karty.

Skúsime si znova zatipovať (ako minule so štatisticky s minimálnou pravdepodobnosťou úspechu) – predpokladáme , že po dnešenom zvolení Zsolta Lukača za riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bude nasledovať privatizácia vodných zdrojov v Bratislave ešte počas tohto volebného obdobia. Veľmi smutné.

Bratislava si zasa raz zvolila menšie zlo, ale naozaj menšie?

Ďakujeme za Vašu podporu!

Link na pôvodný článok o korupcií v súvislosti s týmto „transparentným“ výberom je TU.