MHD

„Aby Bratislava bola mestom, kde sa oplatí žiť, vychovávať svoje deti a prežiť dôstojnú jeseň života“

V mestskej hromadnej doprave strávia občania Bratislavy v priemere 48 minút denne. Do tohoto počtu sa započítavajú aj tí, ktorý MHD nevyužívajú. Je to príliš veľa času. Preto by sa mali cestujúci cítiť v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy príjemne. Urobiť z MHD porovnateľnú alternatívu k automobilovej doprave by malo byť ideou riešenia preťaženej cestnej siete v meste.

Našim cieľom je presadiť nasledovné kroky:

  • dôsledne dbať na to, aby sa do vedenia dopravného podniku nepresadzovali politickí nominanti, ale skutoční odborníci
  • ukončiť pracovný pomer s tými šoférmi a revízormi, ktorých správanie uráža ľudskú dôstojnosť cestujúcich
  • postarať sa, aby pracovné podmienky pre zamestnancov MHD boli dostatočne motivujúce
  • zrušiť príplatky k normálnemu cestovnému lístku za nočné spoje
  • presadiť využívanie MHD pre školopovinné deti v rámci mestskej časti, kde majú trvalý pobyt, zadarmo a využívanie MHD pre matky s deťmi do 5 rokov v celom meste bezplatne

Mesto Bratislava vynakladá z vlastného rozpočtu na Mestský dopravný podnik miliardy ročne. Nech sa tieto peniaze pretavia do kvalitných služieb občanovi a nestrácajú sa v zmanipulovaných tendroch.