Na Kráľovej hore sa stále môže stavať

Kráľova hora už patrí mestu, napriek tomu tam územný plán povoľuje výstavbu!

Obľúbená lúka nad Dlhými dielmi sa v roku 2000 ocitla v ohrození. Na podnet investora tam vedenie mesta zmenilo územný plán v prospech výstavby. O dva roky neskôr prišiel Devín o tento pozemok v dražbe. Novým vlastníkom sa stala Kráľova hora, s.r.o. prepojená s J&T. V roku 2003 sa zdvihla prvá vlna občianskej nespokojnosti, investor počkal a na jeseň 2010 podal na magistrát projekt, ktorý mal zmeniť prírodu na kopu betónu. Prišli by sme tak o jedinečné miesto oddychu pri sídlisku. Preto vznikla Petícia proti výstavbe na Kráľovej hore.

Najväčšia zelená petícia v Bratislave

K iniciatíve občanov sa pridali aj miestni poslanci. Plní nádejí sme vo voľnom čase zbierali podpisy, vysvetľovali, prečo chceme zachrániť zeleň v chránenej oblasti Devínskych Karpát. Žiadali sme zmenu územného plánu naspäť na rekreáciu v prírodnom prostredí, ako preventívne opatrenie stavebnú uzáveru a všemožnú pomoc samosprávy pri záchrane lúky. Mnohým bola nesympatická nenásytnosť developerov a korupciou zaváňajúca ústretovosť úradov k stavebným zámerom. V septembri 2011 sme odovzdali primátorovi rekordných 19 000 podpisov. Nakoniec sa pod petíciu podpísalo takmer 22 000 ľudí. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto myšlienku.

kralova hora

Mesto našlo riešenie – vlk je presýtený, ovca možno ostane celá

Verili sme, že s tak silnou petíciou sa vedenie mesta musí zaoberať. Zaskočilo nás, že jediné riešenie, ktoré primátor a väčšina mestských poslancov navrhla, bola zámena pozemkov. My sme žiadali legitímnu a finančne nenáročnú zmenu územného plánu, a nie vynesenie problému do inej časti mesta! Museli sme sa zmieriť s tým, že zainteresovaní sa ňou zaoberali možno skôr a intenzívnejšie, než by sa dalo čakať. Zámena sa začala naozaj pripravovať.

Dnes je zrejmé, že našu úprimnú snahu ochrániť svoje okolie využil investor, aby zámenou pozemkov prišiel k lepším a dostupnejším stavebným parcelám.

My sme sa v rámci svojich obmedzených možností mohli len snažiť o jej férovosť. Často sme pochybovali, či sa vlak, ktorý sme rozbehli, vydal pod taktovkou primátora a poslancov správnou cestou. Ani v petičnom výbore sme na to nemali jednotný názor. Oficiálne sme ukončili činnosť výboru a zbieranie podpisov. Dohľad nad plnením požiadaviek petície prevzalo novozaložené občianske združenie LÚKA. V roku 2012 sme kritizovali existenciu jediného (!) znaleckého posudku, ktorý ohodnotil lúku na 18 miliónov eur a na základe ktorého mesto vybralo na zámenu pozemky v Petržalke a pri letisku. Dnes jeden z nich chýba pod plánovanou petržalskou električkou. V roku 2013 už iný znalec ohodnotil tú istú lúku na necelú polovicu ceny. Primátor po kritike niektorých poslancov však tento návrh zamietol, keďže investor by ukrátil štát o vyše milión eur na DPH z predaja pozemku. Je náhoda, že práve pri výbere znalcov sa teraz ukázali vážne pochybenia na magistráte, na ktoré poukázal Ján Hrčka vo svojom blogu?

Postoj volených zástupcov a úradníkov

Komunikovali sme s verejnosťou, právnikmi, odborníkmi, ochranármi, investorom. Absolvovali sme stretnutia s primátorom, starostkami mestských častí, poslancami. Upozorňovali sme na riziká spojené so zámenou. Nie vždy sme sa stretli s pochopením a rešpektom. Niektorí poslanci neboli ani ochotní vypočuť si hlas ľudí, ktorých zastupujú. Neraz sme boli svedkami, ako sa počas vystúpenia zástupcov verejnosti dvíhajú zo stoličiek a opúšťajú rokovaciu sálu.

Neprišla ani pomoc od Devína v podobe stavebnej uzávery. Starostka Karlovej Vsi uzáveru na prístupové cesty síce prisľúbila, ale až potom, keď bola zámena pozemkov istá.

Často sme neúspešne bojovali s aroganciou úradníkov a niektorých volených zástupcov. Nepodarilo sa nám ovplyvniť nezodpovedné predkladanie materiálov na poslednú chvíľu. Ako mohli poslanci rozhodovať, keď si materiál ani nestihli prečítať? Napriek tomu hlasovali! ((video z rokovania MsZ, bod 55, pokracovanie))

1. bod, 2. bod, 3. bod, 4. bod, 5. bod

Presvedčili sme sa, že je potrebné neustále strážiť dokumenty z dielne magistrátu, či sú v prospech občanov alebo len úzkeho kruhu niektorých finančných a lobistických skupín. Zistili sme, že mohutný hlas obyvateľov mesta nenechal politikov ľahostajnými, nenašli sme však spôsob ako dosiahnuť, aby požiadavky ľudí neboli prekrútené a zneužité.

Sladko-trpký pocit víťazstva

V júni 2012 primátor a väčšina mestských poslancov odsúhlasila odpustenie časti dlhu Devínu a dlhodobý prenájom pozemkov. V júli 2013 podpísal primátor s investorom zmluvu o vzájomnom prevode pozemkov. Investor dostal zaujímavé stavebné parcely, Kráľova hora už patrí mestu. Našu najdôležitejšiu požiadavku – zmenu územného plánu na rekreáciu v prírodnom prostredí sme však nedosiahli. Opäť túto zmenu pribalili do väčšieho balíčka, hoci kompetentní v máji 2013 schválili, že je možné vykonať ju prednostne a samostatne.

Po prevode pozemkov do rúk investora sme pre našu samosprávu už nezaujímaví?

Hoci sme sklamaní z postupu vedenia mesta, sme radi, že sa na lúke tak skoro stavať nebude. Cena, ktorú sme nakoniec všetci zaplatili za kúsok prírody, je však zbytočne vysoká.

Na lúke je stále živo. Ľudia ju navštevujú možno častejšie ako donedávna. Konajú sa tu rôzne stretnutia, hry, výlety, preteky, dobrovoľné upratovanie, šarkaniáda. Veríme, že i to pomôže k trvalej záchrane prírody na Kráľovej hore.

A trpezlivo čakáme na zmenu územného plánu v prospech zelene…

Lívia Poláchová
OZ LÚKA
www.kralovahora.sk

© 2009 - 2015