Načo nám je referendum

Karlova Ves spája marcové parlamentné voľby s obecným referendom. Obyvatelia našej mestskej časti sa tak môžu 5. marca vyjadriť aj k niektorým komunálnym témam. O tom, že referendum v Karlovej Vsi bude, rozhodli miestni poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve 28. januára 2016.

Je dôležité, aby poslanci rozhodovali v prospech a podľa vôle obyvateľov Karlovej Vsi. Najlepší spôsob, ako zistiť postoj občanov, je spýtať sa priamo ich. Ak sa spojí miestne referendum s voľbami, minimalizuje to náklady. Pokiaľ ma neklame pamäť, je to v Karlovej Vsi po prvý raz, kedy sa volení zástupcovia samosprávy takýmto spôsobom zaujímajú o názor občanov. V minulosti boli v Karlovej Vsi ankety formou dotazníkov voľne položené na verejne prístupných miestach. Tieto sa neosvedčili. Sprievodným javom bol úplný nezáujem verejnosti, vrátilo sa len niekoľko desiatok dotazníkov. Nedostatkom tejto formy zisťovania názoru občanov vyplývajúceho aj z absencie propagácie bola tiež možnosť opakovaného vyplnenia jednou osobou.

Konali sa, konajú sa, a dúfam, že sa aj naďalej budú konať verejné zhromaždenia ku problémom a témam verejného života v Karlovej Vsi, ktoré majú dosah na obyvateľov. Predstavujú veľmi dôležitý prvok v samosprávnej praxi našej mestskej časti. Sú zdrojom veľmi cenných poznatkov, nápadov, návrhov a názorov občanov. Ako kapacitné, tak aj organizačné limity verejných zhromaždení však neumožňujú nadobudnúť masový charakter.

Ľudové hlasovanie je veľmi dobrý spôsob, ako zistiť väčšinový názor a priblížiť samosprávu tam, kam patrí, k občanom a účasti verejnosti na rozhodovacom procese.

To však ešte neznamená, že sa o všetkom bude rozhodovať v obecnom referende. Treba dobre zvážiť kedy, ako často a na aké otázky bude vyhlásené.

Poslanecký klub Naša Bratislava sa verejne zaviazal k dodržiavaniu princípu účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch. Cítim povinnosť naplniť daný záväzok. Nebuďme ako tí pred nami, ktorých sme kritizovali, že potrebovali občana len raz za štyri roky ako svojho voliča a potom rozhodli bez občana, veď na to mali mandát.

Okrem toho máme jedinečnú šancu vytvoriť v Karlovej Vsi precedens novej politickej kultúry, kultúry participačnej komunálnej politiky, samosprávy v pravom zmysle slova.

Dalo by sa takto ďalej argumentovať a pokračovať, ale netreba, treba naplniť náš spoločný verejný záväzok. Nakoniec, o tom, či obecné ľudové hlasovanie aj v budúcnosti bude neoddeliteľnou súčasťou rozhodovania miestnej samosprávy v Karlovej Vsi, môžete rozhodnúť svojou účasťou na miestnom referende práve Vy. Nazýva sa to volebný paradox: môj hlas predsa neznamená takmer nič. Čo ale, keď si to povedia aj všetci ostatní? Nepríde nik. Ale môj hlas môže byť rozhodujúci, ak sa zúčastním, zvýšim šance, že môj hlas bude aj v budúcnosti vypočutý.

Peter Buzáš
poslanec za OKS