Nároky a požiadavky na samosprávu rastú, treba sa prispôsobiť dobe

Voľba komunálnych zástupcov nie je len opakovanou rutinou, ale práve šancou na ovplyvnenie smerovania mestskej časti. Som presvedčený, že okamihom jednorazového vhodenia hlasovacieho lístka naša šanca nekončí, ale naopak začína.

Šanca meniť komunálny život v Karlovej Vsi a ovplyvniť vývoj jej politiky prichádza raz za štyri roky. Namieste je otázka, či s týmto časovým intervalom sú stotožnení aj jej obyvatelia. Málokto si uvedomuje, že práve samospráva je najdostupnejším prostriedkom spoločenskej zmeny, ktorý ľuďom naša ústava poskytuje. Mnoho ľudí tento fakt podceňuje a neprikladá mu dostatočnú pozornosť. Tomu zodpovedá aj záujem obyvateľov o dianie v mestskej časti a kontrolu svojich volených zástupcov. Ľudia si takpovediac zvykli „nič neočakávať“, respektíve uspokojiť sa len s udržiavaním bežného chodu obce.

Karlova Ves sa navonok javí ako usporiadaná obec. Obrovské zmeny priniesli práve uplynulé roky, s ktorými prišla konsolidácia jej fungovania a postupná náprava chýb z minulosti. Tieto zmeny sa však stali len základom pre jej ďalšie napredovanie. Treba si úprimne priznať, že stále je pred nami mnoho problémov. Mnohé aj obyvatelia bezprostredne vnímajú, s inými zápasia úradníci a právnici v kanceláriách.

Jednoznačne je však potrebné budovať silnú komunitu, pestovať vzťahy a zapájať ľudí do riešení spoločných problémov. Aby sme sa blížili k tomuto cieľu, musíme pracovať na skvalitňovaní komunikácie úradu s obyvateľmi. Okrem internetu a sociálnych sietí by k tomu mohli prispieť napríklad virtuálne úradné tabule umiestnené priamo na námestiach. Obyvatelia by tak získali nielen priamy prístup k aktuálnym informáciám o stave v obci, ale aj možnosť komunikovať s úradom prostredníctvom týchto elektronických kioskov.

Rád by som prispel k zavedeniu elektronického systému, v rámci ktorého by mohol každý obyvateľ Karlovej Vsi vyjadriť svoj postoj k predloženej komunálnej otázke. Išlo by o systém hlasovania – virtuálneho plebiscitu. V podstate by občan mohol ovplyvniť nasledujúce kroky obce a nastaviť jej smerovanie. Od výstavby ihrísk, cez investície do verejných projektov až po prijatie právnych predpisov upravujúcich život v mestskej časti. Samozrejme, aj táto myšlienka naráža na formálne problémy súvisiace so slabou úrovňou priamej demokracie. Naše právne predpisy totiž zakazujú výkon tzv. imperatívneho mandátu, a teda zásahu do rozhodovania poslancov. Tento problém však možno vyriešiť, ak poslanec miestneho zastupiteľstva bude deklarovať, že výsledky hlasovania budú mať síce len poradnú povahu, avšak poslanec si ich dobrovoľne osvojí. A to práve preto, lebo ide o hlas nositeľov moci, ktorým ste vy, obyvatelia Karlovej Vsi. „Bol by to asi malý krok pre ľudstvo, ale veľký skok pre Karlovu Ves.“ A možno aj pre Slovensko.


Filip Petrinec
nezávislý kandidát na poslanca