Naša Bratislava – Vaši kandidáti

Naša Bratislava spája aktivistov mestských častí
a vyzýva na účasť vo voľbách

Naša Bratislava vznikla pred rokmi ako iniciatíva aktívnych občanov, ktorej hlavným cieľom je vrátiť správu Bratislavy a jej mestských častí do rúk ľudí, ktorí majú úprimný záujem pomôcť svojmu mestu, je za nimi viditeľná práca pre verejnosť a ktorí nie sú závislí na vôli politických strán.

Dvadsaťpäť rokov po nežnej revolúcii má mesto Bratislava takmer zničujúcu skúsenosť na úrovni samosprávy. Jej dôsledkom je, že naše mesto trpí nedostatkom finančných prostriedkov na zachovanie základných mestských funkcií na úrovni 21. storočia napriek tomu, že bola rozpredaná veľká časť jeho majetku a mnohými pretrvávajúcimi chronickými problémami. Obyvatelia Bratislavy so znepokojením sledujú ako si politické strany po každých voľbách privlastňujú naše mesto, parcelujú si sféry vplyvu podľa počtu získaných mandátov, ovplyvňujú cez politických nominantov hospodárenie mestských obchodných spoločnosti a neraz sa správajú sa k majetku mesta ako k svojmu. Ochrana verejného záujmu sa stala užitočným klišé pred voľbami. Po voľbách sa tvrdo presadzujú kuloárne dohody v záujme politických strán a ich skrytých sponzorov.

Najzákladnejšou formou účasti občana na verejnom živote je využitie volebného práva. Podľa čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky „Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.“

Naša Bratislava považuje termín volieb 15.november za účelovo stanovený na predĺžený víkend. Ten zvyčajne množstvo obyvateľov Bratislavy využíva na vycestovanie. Nižšia volebná účasť však nahráva práve politickým stranám, ktoré sú zodpovedné za stav nášho mesta.

Občianska iniciatíva Naša Bratislava preto vyzýva obyvateľov Bratislavy,
aby využili svoje volebné právo v komunálnych voľbách. Výsledok volieb bude platný bez ohľadu na to, koľko ľudí sa volieb zúčastní. Každý kto sa dobrovoľne vzdá svojho práva voliť, musí rešpektovať rozhodnutie tých, ktorí sa volieb zúčastnili a bude znášať dôsledky ich rozhodnutia.

Naša Bratislava odporúča všetkým voličom, aby pozorne zvažovali komu dajú svoj hlas. Je potrebné, aby vedeli, že strany sa kvôli dosiahnutiu svojich cieľov spájajú do účelových koalícií. Je vážny dôvod domnievať sa, že sú za nimi skryté pochybné zákulisné dohody.
Odporúčame voličom voliť konkrétnych ľudí a nevoliť politické značky, za nimi sa totiž môžu skrývať kandidáti, ktorí by inak neboli zvoliteľní a len politická strana ich dokáže vytiahnuť a správne umiestniť. Takýto kandidát potom spravidla disciplinovane plní pokyny strany, ktorej vďačí za svoje zvolenie.
Je veľmi dôležité pozorne skúmať aj nezávislosť kandidáta, lebo dnes je jasné, že nie je „nezávislý“ ako nezávislý. Sú aj takí kandidáti, ktorí pred voľbami zacítili vyššiu šancu na úspech a kandidujú ako nezávislí napriek svojej minulosti. Volič by preto nemal pozorne skúmať len sľuby kandidátov ale najmä ich doterajšie skutky.

Hlavným cieľom občianskej iniciatívy Naša Bratislava je vytvárať priestor pre ľudí, ktorí sú ochotní a schopní pre svoje mesto niečo urobiť bez toho, aby sa pošpinili straníckou politikou. Spája aktívnych občanov, ktorí chcú zabrániť opakovaniu škandalóznych rozhodnutí akých sme boli svedkami v kauzách PKO, Kráľova hora či Železná studienka.

Naša Bratislava chce prispieť k tomu, aby občania mali možnosť výberu kvalitných a overených kandidátov a ponúka voličom aspoň v niektorých mestských častiach kandidátov, za ktorých sa nebudú musieť hanbiť.

Iniciatíva Naša Bratislava podporuje štyroch kandidátov na starostov Mestských častí:
kandidáta na starostu MČ Bratislava- Petržalka Jána Hrčku
kandidátku na starostku MČ Bratislava – Karlova Ves Danu Čahojovú
kandidáta na starostu MČ Bratislava – Rača Michala Drotovana člena iniciatívy Spolu pre Raču
kandidáta na starostu MČ Bratislava – Devínska Nová Ves Rastislava Tešoviča predsedu združenia Devínska inak

Na platforme Našej Bratislavy kandiduje do Mestského zastupiteľstva 10 kandidátov:
Jána Hrčka, aktivistka Beata Novomeská a Martin Kugla z Iniciatívy Za efektívnu a ekologickú dopravu (za Petržalku), občiansky aktivisti Vladimír Dulla a Dana Čahojová (za Karlovu Ves), Rastislav Tešovič (za Devínsku Novú Ves),spoluautor protikorupčného projektu Otvorené ministerstvo Peter Dráb a architekt Róbert Grožaj (za Staré mesto), Stanislav Winkler a Richard Mikulec z občianskeho združenia Biely Kríž (za Nové mesto).

Ak ako občania chceme zmeniť stav do ktorého Bratislavu za posledných dvadsať rokov dostali stranícky nominanti, mali by sme ísť voliť a podporiť tých, ktorí poskytujú isté záruky nezávislosti a už dnes je za nimi viditeľná práca pre verejnosť.