Na Kolibe žijem už takmer 30 rokov. V malebnom podkarpatskom prostredí mi vyrástli dvaja synovia a budem sa snažiť, aby sa typický ráz Koliby zachoval i pre moje vnúčatá.

Preto som prijala návrh Občianskeho združenia Za lepšiu Kolibu – musíme ochrániť to, čo sa ešte dá.

Bratislava sa nesmie rozrastať na úkor kvality života jej obyvateľov. Preto chcem apelovať na developerov – vlastníte priestor, urobte niečo pre tých, čo tam bývajú a ešte aj budú bývať – nezahusťujte, ale vytvárajte podmienky na plnohodnotný život – športoviská, kultúrne stánky a tiež dôstojnú dostupnosť . Uchráňme však zeleň v maximálnej miere.

To isté platí i pre Kramáre – pomôžme vytvoriť krásny domov predurčený geografickou polohou.

Ľuďom však nestačí len bývať – podporme miestny komunitný duch – kedysi sa tu ľudia navzájom poznali a stretávali. Preto sa budem snažiť o revitalizáciu parčíkov – zabezpečiť tam lavičky, a tiež prvky detského ihriska a prírodnej posilovne pre mládež i dospelých.

Chcela by som zaviesť tradíciu Kolibáckych bálov a Mikulášskeho víkendu na Kamzíku, a taktiež pravidelnú prezentáciu tvorby mladých umelcov Koliby a Kramárov v amfiteátri na Železnej studničke.

Do volieb vstupujem ako nezávislá kandidátka na spoločnej listine nominantov občianskych združení, pretože len spoločným úsilím dosiahneme zmeny k lepšiemu.