Narodil som sa a celý svoj život žijem na Bielom Kríži v Bratislave, v mestskej časti Nové mesto a jej okolí. Vyštudoval som medzinárodný obchod na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Momentálne pôsobím v nadnárodnej IT firme IBM, ktorá vývíja a výrába priemyselne najpokrokovejšie informačné technológie.

Považujem sa za občianskeho aktivistu, nakoľko sa angažujem v OZ Biely Kríž, kde som sa aktívne podieľal na rôznych podujatiach organizovaných týmto združením (brigády na Bielom kríži, výsadba stromoradia na Račianskej ulici a iné).

Nie je mi ľahostajný vývoj a stav našej mestskej časti, na ktorú som bytostne naviazaný. Námestie Biely Kríž a jeho okolie sú mojou srdcovou záležitosťou, a preto som sa rozhodol kandidovať ako nezávislý poslanec v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Ja i moji blízki cítime, že pre našu mestskú časť sa neurobilo toľko, koľko si zaslúži.

Je tu málo miest na oddych a relaxáciu pre obyvateľov. Trápi ma ničenie zelených plôch, sám som sa postavil proti výrubu stromov kôli výstavbe nového obytného domu v záhradkárskej oblasti na Skalickej ulici. Vtedy sa to nepodarilo, ale ako poslanec by som jednoznačne bojoval za lepšie podmienky pre lepší život obyvateľov tejto mestskej časti.

Myslím si, že je dôležité, aby sa začali angažovať mladí ľudia vo veciach verejných. Zároveň si myslím, že by bolo prospešné, keby sa na miestnom úrade vytvoril tím mladých aktívnych ľudí, pre ktorých je mestská časť bydliskom, domovom a tým najlepším miestom pre život, a preto im záleží na súčastnom stave a budúcom rozvoji našej mestskej časti.

Rád by som sa ako nezávislý poslanec venoval zveľaďovaniu našej mestskej časti, vytváraniu zdravého životného prostredia a zvyšovaniu kvality života v Novom meste rozumnými rozhodnutiami na základe Vašich návrhov a Vašich požiadaviek – občanov Nového mesta. Chcem obhajovať záujmy mladých ľudí, ktorí tu žijú a majú za svoju túto časť mesta Bratislavy.