kandidátka č. 54 v Mestskom zastupiteľstve Bratislavy
Do mestského zastupiteľstva ma môžu voliť všetci Petržalčania (občania s trvalým pobytom v Petržalke).

kandidátka č. 13 v Miestnom zastupiteľstve Petržalky
Do miestneho zastupiteľstva patrím pod volebný obvod č. 6, t.j. môžu ma voliť všetci občania, ktorí majú trvalý pobyt v Petržalke na týchto uliciach: Beňadická, Šášovská, Vígľašská, Lietavská 1 – 15 /nepárne/, Vyšehradská, Jasovská, Betliarska, Turnianska, Krásnohorská, Ľubovnianska, Žehrianska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Antolská a Žltá.

Volám sa Beata Novomeská a kandidujem za poslankyňu mestského a miestneho zastupiteľstva. Rozhodla som sa preto, že sa dlhodobo zaujímam o veci verejné a preto, že dnes je politika v úpadku. Chcem kandidovať ako nezávislá kandidátka, pretože moja dôvera v politické strany je veľmi nízka. Ako nezávislý kandidát sa budem môcť slobodnejšie a zodpovednejšie rozhodovať pri hlasovaní o miestnych a/alebo mestských záležitostiach. Vnímam to, že spravovanie vecí verejných potrebuje nových ľudí, ktorí sú nezaťažení politickou minulosťou – ľudí s novou energiou a nápadmi, ktoré sa možno doteraz nikto neodvážil zrealizovať.

Bratislava je mesto, ktoré som vždy mala a stále mám veľmi rada. Pre mňa jedinečné. Páči sa mi, keď sem zavítajú návštevníci a obdivujú ho. Chcela by som prispieť k jeho skrášleniu a zlepšeniu, a to zlepšením dopravy: možnosť vidím v zavedení bezplatnej MHD (alebo v inom alternatívnom riešení, napr. využitím železničných tratí na území mesta pre cestujúcu verejnosť), pretože aj tak v súčasnosti cestovné, ktoré sa vyberie, pokryje iba menšiu časť celkových nákladov. Zavedením bezplatnej MHD by sa zvýšil podiel cestujúcej verejnosti v prostriedkoch MHD, znížili by sa zápchy v dopravných špičkách a zlepšilo ovzdušie. Dôležité je venovať sa aj parkovacej politike. Riešenie vidím aj vo vybudovaní záchytných parkovísk pre ľudí, ktorí dochádzajú do mesta za prácou. Mojou srdcovou záležitosťou je prebudovať Hlavnú železničnú stanicu, ktorá by sa stala pýchou nášho mesta a každý kto sem príde by sem prišiel rád už len kvôli nej.

Bezplatná MHD v Bratislave na facebooku
Bezplatná MHD v Tallinne – krátke video
Bezplatná mestská hromadná doprava – skúsenosti zo sveta
na str.17 – 23

Vyše tridsať rokov žijem v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ku ktorej som si tiež vytvorila vzťah a zrejme ťažko by som sa sťahovala niekde inde. To, čo ma na Petržalke doslova ohúrilo je, že napriek tomu, že Petržalka je sídlisko, nachádza sa v nej veľa stromov a zelene. Tie je potrebné v čo najväčšom množstve zachovať. Špecifické je zelené srdce Petržalky, t.j. pás zelene a stromov pozdĺž celého Chorvátskeho ramena. Toto unikátne zelené srdce sa vytvorilo vďaka tomu, že na túto oblasť Petržalky bola daná stavebná uzávera kvôli plánovanej výstavbe metra. Je to oddychové a rekreačné miesto pre Petržalčanov, Bratislavčanov a ďalších návštevníkov. Už sa odsúhlasilo, aby popri Chorvátskom ramene bola postavená električka. Ja osobne by som dokázala žiť aj bez električky (doprava v Petržalke chodí každých 5 – 7 minút) a radšej si zachovať oddychové miesto so zeleňou a stromami. No keďže už je o električke rozhodnuté, určite pozdĺž trasy zakomponovať aj zeleň a stromy, vytvoriť Petržalský park a najmä bez akejkoľvek 1,2,3,4 či inej-prúdovky, pretože betónu máme v Petržalke už dosť. Takisto by som sa chcela pokúsiť o sprevádzkovanie dvoch fontán pred Nemocnicou Antolská, aby sa pacienti a návštevníci mohli potešiť pohľadom na striekajúcu vodu do výšky, pretože práve tá symbolizuje život.

fontana

Fontána pri Nemocnici Antolská, ktorú sa pokúsim oživiť

Ak sa stane to, že si ma občania zvolia za svoju zástupkyňu a posunú do úlohy poslankyne v mestskom a/alebo miestnom zastupiteľstve, tak potom sa budem snažiť ja o to, aby som “posunula” občanov vpred a plniť to, čo je pre nich dôležité, aktuálne, to po čom túžia a zaoberať sa tým, čo ich trápi. S občanmi sa chcem aj pravidelne stretávať, pretože budem pracovať pre nich.

Ako kandidátka na poslankyňu do mestského a miestneho zastupiteľstva som podpísala zmluvu s občanmi, v ktorej sa zaväzujem hlasovať v zmysle výsledku verejného zhromaždenia občanov.

Zmluvu si môžete pozrieť tu

Podporujem Manifest Mladých 2014.

Viacej si k manifestu môžete pozrieť tu

Beata Novomeská je aktívna občianka, ktorú ste mohli stretnúť v rámci Okupácie Generálnej prokuratúry, kde denno-denne zbierala podpisy pod Petíciu za lepšie Slovensko pre zavedenie spravodlivého referenda. V Bratislave sa aktívne zapojila do ďalších petícií najmä za Záchranu futbalového ihriska v Karlovej Vsi či Stop 4-prúdovke v Petržalke.

Prezentácia akcie Okupácia Generálnej prokuratúry
Bratislava má svoje čaro – krátke prezentačné video

Pred Primaciálnym palácom v Bratislave po odovzdávaní kandidátky do mestského zastupiteľstva, 19. septembra 2014:

beata-novomestska