V Novom Meste som sa narodil a prežil som tam celý život. Práve priateľské nažívanie na Družstevnej ulici a v Novej Dobe mi dali prvotný impulz, na čo zamerať pozornosť pre spokojnejší a lepší život v našej štvrti. V profesijnom živote ma práca naučila počúvať ostatných ľudí a vnímať ich potreby. Túto skúsenosť chcem preniesť aj do komunálnej politiky. Neuveriteľné problémy máme s parkovaním. NTC, zimný štadión, neďaleké Pasienky, plánovaná obnova futbalového štadióna. To všetko nám prináša a bude prinášať do okolia našich domov autá a množstvo ľudí. Zároveň ako rodič a poslanec si želám, aby deti naďalej vyrastali v príjemnom a kvalitnom prostredí. Chcem preto dohliadať na rekonštrukcie základných škôl na Českej a Kalinčiakovej ulici. Veľmi cennou osobnou skúsenosťou bola starostlivosť o rodinného príslušníka odkázaného na pomoc. Je fajn, že sa mestská časť stará o to, aby starší a najmä osamelí mali najmä na jeseň program. Potrebujeme však vyriešiť, ako pomôcť starkým, keď nebudeme schopní starať sa o nich sami.