Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Pred štyrmi rokmi som sa stala starostkou Karlovej Vsi. Karloveská samospráva sa odvtedy ako jedna z mála otvorila občanom nad rámec vyžadovaný zákonom. Ponúkla všetkým v zrozumiteľnej podobe informácie o rokovaní zastupiteľstva, o svojom hospodárení aj o činnosti stavebného úradu. Za najvýznamnejší úspech považujem zriadenie vlastnej organizácie Verejnoprospešné služby a reguláciu výstavby v Karlovej Vsi.

Byť dobrou starostkou vyžaduje odhodlanie a odvahu.

Čo sa nám podarilo:

 • zabezpečiť dostatok miest pre deti v materských školách
 • obnoviť viaceré významné úseky ciest ( Sološnícka, Adámiho, H.Meličkovej, Pod Rovnicami)
 • zavádzať bezbariérové úpravy chodníkov a budov
 • rekonštruovať školské objekty – opravovať strechy, vybudovať novú školskú kuchyňu, spojovací mostík, podlahy v telocvičniach, sociálne zariadenia, vymieňať okná a dvere, a iné
 • vybudovať nové detské ihriská a mnohé staré hracie prvky nahradiť novými
 • začať dlho očakávanú výstavbu novej lodenice
 • vytvoriť Centrum služieb občanom s predĺženými úradnými hodinami
 • zriadiť podnik Verejno-prospešné služby
 • spustiť postupnú rekonštrukciu Domu kultúry
 • zaviesť dve rezidenčné parkovacie zóny
 • zrekonštruovať futbalové ihrisko na Karloveskej a multifunkčné ihrisko na Tilgnerovej
 • otvoriť bezplatnú právnu poradňu
 • zriadiť elektronickú úradnú tabuľu
 • otvoriť úrad verejnej kontrole
 • opakovane vyhlásiť stavebnú uzáveru v Karlovskej zátoke
 • pripraviť stavebnú uzáveru na Starých Gruntoch
 • skvalitniť opatrovateľskú službu, zabezpečiť rozvoz stravy odkázaným
 • zaviesť pravidelné stretnutia karloveských jubilantov
 • získať finančnú podporu Európskej komisie pre projekt adaptácie sídliska na zmenu klímy
 • postupne odstraňovať reklamný smog
 • zvýšiť finančnú podporu mládežníckeho športu
 • získať objekt Borská, kde pripravujeme projekt sociálneho zariadenia

Uplynulé štyri roky neboli ľahké. Ako prvé bolo potrebné obnoviť dôveru verejnosti v náš miestny úrad, priviesť naň zodpovedných a poctivých ľudí, nastaviť transparentné procesy a systém vnútornej kontroly. Nemenej dôležité bolo navodenie pracovnej atmosféry a spolupráce s našimi poslancami. To boli základy našej spoločnej práce na odstraňovaní roky neriešených problémov a na budovaní spoločnej vízie.

Spolu sme prekonali mnohé zložité situácie a prijali aj ťažké rozhodnutia. Verím však, že obyvatelia Karlovej Vsi zaznamenali zmenu spoločenskej atmosféry a že cítia úprimné úsilie o zvýšenie kvality ich života. Do budúcna ani dnes nesľubujeme vzdušné zámky, ale poctivý prístup k riešeniu našich spoločných problémov, rozumné hospodárenie a trvalú vzájomnú komunikáciu.

Pokračujme v zodpovedných rozhodnutiach v tvorivom a pracovitom tíme

Radi by sme:

 • dokončili stavbu lodenice a spustili jej prevádzku
 • úspesne zavŕšili rekonštrukciu školského bazéna
 • ďalej postupne obnovovali Dom kultúry
 • presadili stavebnú uzáveru v Karloveskej zátoke a na Starých Gruntoch
 • pokračovali v príprave územných plánov zón v najviac problematických oblastiach Karlovej Vsi
 • zrevitalizovali aspoň jeden významný verejný priestor v zmysle adaptácie na zmenu klímy
 • vytvorili a spustili projekt znižovania energetickej náročnosti všetkých budov škôl a škôlok vo vlastníctve mestskej časti
 • aspoň dve verejné budovy prispôsobili komplexnými opatreniami tak, aby mali minimálne náklady na energie
 • pokračovali v zavádzaní rezidenčného parkovania
 • vybudovali aspoň jeden parkovací dom a aspoň jedno nové parkovisko
 • zapojili do spoločenského života čoraz väčšie množstvo našich seniorov
 • pokračovali v skvalitňovaní služieb seniorom
 • vybudovali zariadenie sociálnej starostlivosti
 • pokračovali v odstraňovaní reklamného smogu
 • pokračovali v rekonštrukcii vonkajších športových areálov a detských ihrísk
 • rekonštruovali a rozšírili futbalové ihrisko na Molecovej
 • komplexne opravili hokejbalové ihrisko na Levárskej
 • zvýšili podporu športovcom
 • pravidelnou starostlivosťou zvýšili kvalitu našej zelene
 • postupne opravili ďalšie úseky ciest a chodníkov
 • každoročne opravili aspoň jeden významný celistvý úsek komunikácie
 • pri každej oprave presadzovali bezbariérové úpravy
 • vo vzájomnej spolupráci s občanmi zvýšili množstvo separovaného odpadu a nastavili trend znižovania tvorby odpadu v našich domácnostiach
 • pokračovali v revitalizácii našej vnútroblokovej zelene
 • spolupracovali s aktívnymi obyvateľmi na rozširovaní kvitnúcich záhonov
 • vytvárali čoraz lepšie podmienky pre kvalitné kultúrne podujatia
 • zabezpečili čo najväčšiu čistotu verejných priestranstiev prostredníctvom verejno-prospešných služieb

Vážení Karlovešťania, predovšetkým by sme radi upevnili vašu dôveru v spravodlivú a rozumnú samosprávu užitočnú pre svojich občanov, schopnú spolupráce a ohľaduplnú k ľuďom i k nášmu životnému prostrediu.