Dana Čahojová pracuje ako dobrovoľníčka vo viacerých občianskych združeniach a iniciatívach. Medzi jej známejšie aktivity patrí spoluúčasť na Petícii na záchranu Kráľovej hory a Petícií za spravodlivé referendum. Osobný vzťah má k futbalovému klubu v Karlovej Vsi, o ktorý sa dlhodobo spolu s manželom stará. Týmto klubom prešli skoro všetky jej deti. V súčasnej dobe je nezávislou poslankyňou za Karlovu Ves v mestskom zastupiteľstve a starostkou Karlovej Vsi. Vo voľbách do mesta získala 5484 hlasov.

„Chcem pre mladé rodiny žijúce v Karlovej Vsi vytvárať také podmienky, aby tu mohli spokojne bývať. Chcem zastupovať i staršie ročníky, ktoré tu už svoje deti vychovali a sú Karlovej Vsi verné až do seniorského veku. Ako starostka vyviniem maximálne úsilie, aby sa konečne presadila a odsúhlasila dlho sľubovaná výstavba dôstojného zariadenia pre seniorov. Rada by som úspešne zavŕšila i snahu o realizáciu novej karloveskej lodenice. Ako starostka nedovolím obchádzanie územného plánu a zákonov. Želám si, aby každý obyvateľ našej štvrte mohol denne zakúsiť pocit, že sa u nás robí niečo aj pre neho a pre jeho rodinu, aby mali ľudia po práci kde zaparkovať, aby ich deti našli miesto v škôlke, aby detské ihriská boli vynovené a námestia upravené a čisté. Nedovolím, aby sa zopakovali také nehoráznosti, akou bol predaj Karloveského ramena.“

Dlhé roky som odovzdávala svoju dôveru iným. Som presvedčená, že mnohé politické strany sa spreneverili svojmu poslaniu a hodnotám, ktoré hlásajú vo svojich názvoch. Myslím si, že politické strany by nemali prenášať svoj boj a dohody na komunálnu úroveň. Za štyri roky svojho pôsobenia ako nezávislej poslankyne som sa presvedčila, že zákulisné dohody strán sledujú záujmy úzkych skupín a v konečnom dôsledku na ne dopláca každý občan.

Čo chcem ako starostka Karlovej Vsi zmeniť

Budem presadzovať:

 • Zavedenie úradnej elektronickej tabule, kde bude prehľadné zverejňovanie oznámení, vyhlášok, zámerov, výrubových konaní, poradovníkov, oznamy SÚ,…
 • Zavedenie prehľadnej elektronickej databázy zmlúv, faktúr, v ktorej bude možné vyhľadávanie podľa obdobia, druhu tovaru, služby, dodávateľa,…
 • Zavedenie zverejnenia informácií o verejných obstarávaniach a ich výsledkoch, vrátane zoznamu všetkých uchádzačov
 • Dôsledné dodržiavanie zákona, správnosť rozhodnutí, zohľadňovanie pripomienok dotknutých občanov a dodržiavanie lehôt na stavebnom úrade. Urýchlené obstaranie podrobnejšej územno-plánovacej dokumentácie v problémových oblastiach napr. Staré grunty
 • Priebežné informovanie verejnosti o hospodárení zverejňovaním pravidelných správ na webe
 • Úsporné nakladanie z verejnými prostriedkami tak, aby sa vytvárali zdroje na investície ako napríklad rekonštrukciu športových areálov a kultúrneho domu
 • Zvýhodnené parkovanie pre obyvateľov KV.
 • Zavŕšenie výstavby karloveskej lodenice
 • Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb pre dôchodcov v Karlovej Vsi
 • Zabezpečenie rozvozu stravy nevládnym a chorým odkázaným na opatrovateľskú službu
 • Zavedenie pilotných projektov na obstaranie niektorých činností spojených s údržbou verejných priestranstiev napr. kosenie, hrabanie, upratovanie, prostredníctvom vlastných pracovníkov
 • Renovácia zanedbaných ihrísk a športových areálov vrátane areálu na ZŠ Majerníkova
 • Nový spôsob spolupráce športovcov s vedením mestskej časti s prednostným zameraním na deti a mládež, výberové konanie na riaditeľa KŠK
 • Odstraňovanie reklamných zariadení na verejných priestranstvách v správe Karlovej Vsi
 • Budovanie nových zón oddychu a rekreácie tam, kde je to ešte možné
 • Ak stavať, tak len nízko podlažné nájomné byty pre mladých a mladé rodiny, riešiť bývanie pre sociálne odkázaných a nie odpredávať obecné byty spriazneným osobám.
 • Transparentné a spravodlivé prideľovanie dotácií

Nebudem podporovať:

 • Plytvanie verejnými prostriedkami
 • Predaj pozemkov vo vlastníctve obce ani ostatného nehnuteľného majetku obce
 • Privatizáciu verejného priestoru prostredníctvom dlhodobých nájomných zmlúv
 • Výstavbu výškových budov v Karlovej Vsi
 • [rev_slider Cahojova]

  Poznáte Danu Čahojovú? Chcete ju odporučiť, či sa niečo spýtať? Sem píšte Vaše otázky a komenty, Danka Vám na ne rada odpovie.