Narodil som sa v Bratislave Rači. Rača bola pekné miesto pre život, mali sme tam kúpalisko, kino, veľký kultúrny dom, dva kostoly, blízko do lesa a na rybník. Ako dospelý muž, ženatý s dvomi deťmi som sa presťahoval v roku 1992 na sídlisko Dlhé diely. Mal som šťastie. Karlova Ves je tiež pekné miesto pre život. Blízko do lesa, blízko k Dunaju, sídlisko plné stromov a v noci je tu ticho.

Povolaním som stavebný technik. Absolvoval som Stavebnú priemyslovku v Bratislave na Zochovej ulici a šiel som pracovať do výroby, najskôr ako majster v panelárni, neskôr ako stavebný majster v Pozemných stavbách Bratislava. Časom som sa dostal k stavebnej údržbe, robil som v STaRZ BA a na bytovom podniku BA III ako majster údržby. Za Gorbačovovej éry som sa začal živiť ako súkromník, vlastnými rukami som prevádzal údržbu zelene a drobné stavebné práce. Po nežnej revolúcii som si založil malú stavebnú firmu, neskôr obchod – Stavebniny Svoboda. So vstupom Slovenska do EU som sa neudržal na trhu, obchod som zatvoril, ale na EU som nezanevrel, patrím medzi eurooptimistov. V súčasnosti robím správcu nehnuteľností a stavebnú údržbu.

Nie som držiteľom modrej knižky. Na vojenskej službe som bol v r. 1977-79 pri Prahe ako nabíjač rakiet u protivzdušnej obrany.

Moje záľuby: mám rád turistiku, táborenie, vodáctvo s pádlom aj s motorom. Staviam si amatérsky lode, na ktorých sa plavím a študujem dejiny.

Prečo chcem byť poslancom. Preto, aby sa veci okolo mňa pohli k lepšiemu. Staral som sa o moju mamu, starám sa o môjho 89 ročného otca. Viem ako je to ťažké, až nezvládnuteľné. Podporím riešenia ktoré Karlovešťanom túto starostlivosť uľahčia. Som členom lodenice KVŠ pri Karloveskom ramene, tej ktorá mala byť zbúraná.

Chcem aby lodenica existovala naďalej, aby sa mali aj dospelí kde stretávať a trénovať si telo. Šport pre všetkých, deti aj dospelých. Chcem, aby príroda okolo nás nebola ničená a likvidovaná výstavbou.

Večer nemáme kde zaparkovať, to znižuje kvalitu nášho života. Viem kde sú chyby, viem riešenia. Sídlisko starne, treba sa sústavne starať o drobnú architektúru , opravovať chodníky a cesty, schody a zábradlia, parkovacie plochy a oporné múriky.
Každý chvíľku, ťahá pílku. Mám pocit, že je rad na mne, aby som sa staral o veci verejné.

Viem kde sú chyby, viem riešenia.

Ochranár Jaromít Šíbl z BROŽu a Denis Svoboda v Karloveskej zátoke
sibl a svoboda