Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

V Karlovej Vsi som prežila väčšinu svojho života a pokladám ju za najkrajšiu mestskú časť Bratislavy, miesto kde sa mesto stretá s horami.

Už takmer 10 rokov sa ako predsedníčkou SVB starám o dom so 64 bytmi, ktorý mimochodom v roku 2019 oslávi 50 rokov od kolaudácie.

Ako mama dvoch detí sa aktívne venujem životu Spojenej školy sv. Františka z Assisi a prispievam ku kvalite podmienok pre deti navštevujúce túto školu počas vyučovania, ale i vo voľnom čase. V inej Karloveskej škole som patrila k iniciátorom plánovania rekonštrukcie školského športového areálu.

Ako dcéra dôchodcu by som sa rada zamerala na participatívne (za účasti všetkých, ktorí majú záujem) pretváranie verejného priestoru na taký, kde môže aktívne, inak ako len posedávaním na lavičkách, tráviť čas nielen mládež a obyvatelia stredného veku, ale i dôchodcovia.

Ako dopravná inžinierka trpím absurditami v riešení dopravy v Karlovej Vsi a rada by som prispela k ich odstráneniu. Mojím snom, ktorý by som rada posunula bližšie k realite je môcť sa bezpečne a jednoducho dostať na bicykli do mesta do práce.

Ako absolventka Sociálnej práce by som rada prispela k aktívnemu zapájaniu ľudí žijúcich v Karlovej Vsi do jej života. Stále verím, že väčšine ľudí okolo nás nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú, ale nevedia, ako by sa mohli do jeho tvorby zapojiť. Verím, že ak všetci, ktorí majú chuť niečo robiť pre Karlovu Ves dostanú možnosť sa zapájať, mnohé veci sa pohnú vpred.

V budúcom volebnom období by som rada naďalej pracovala na rozširovaní možností pre občanov participatívne sa zapájať do správy vecí verejných v našej mestskej časti, na vytváraní príležitostí na rozvoj komunitných aktivít, na rozvíjaní aktivít zameraných na zlepšovanie podmienok pre každodenný život seniorov.

Štvorročná skúsenosť ma presvedčila, že spolupráca ľudí z iniciatívy Naša Bratislava, postupne prináša výsledky, ktoré z Karlovej Vsi robia miesto na kvalitný život.

Hana Zemanová je spoluzakladateľkou a podpredsedníčkou občianskeho združenia PDCS,o.z., ktorého cieľom je „Radosť z poznávania, dialógu a zmeny“. Aktívne sa venuje príprave a realizácii projektov pre Spojenú školu sv. Františka z Asissi. Je predsedníčkou Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA (Silvánska, Levárska, Karloveská).