„V Karlovej Vsi žijem od detstva a pokladám ju za najkrajšiu časť Bratislavy, miesto kde sa mesto stretá s horami. Už ako deti sme si v Karlovke ešte na stavenisku dokázali zorganizovať brigádu na vyčistenie ihriska a „urobenie“ ľadovej plochy.

Ako mama dvoch detí sa aktívne venujem životu Spojenej školy sv. Františka z Assisi a pripravujem projekty na zlepšenie podmienok pre deti navštevujúce túto školu počas vyučovania, ale i vo voľnom čase.

Ako dcéra dôchodcu by som sa rada zamerala na participatívne (za účasti všetkých, ktorí majú záujem) pretváranie verejného priestoru na taký, kde môže aktívne, inak ako len posedávaním na lavičkách tráviť čas nielen mládež a obyvatelia stredného veku, ale i dôchodcovia.

Ako dopravná inžinierka trpím absurditami v riešení dopravy v Karlovej Vsi a rada by som prispela k ich odstráneniu.

Ako absolventka Sociálnej práce by som rada prispela k aktívnem zapájaniu ľudí žijúcich v Karlovej Vsi na jej živote a nielen servírovaniu rôznych spoločenských akcii pre ľudí.

Stále verím, že väčšine ľudí okolo nás nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú, ale nevedia, ako by sa mohli do jeho tvorby zapojiť. Verím, že ak všetci, ktorí majú chuť niečo robiť pre

Karlovu Ves dostanú možnosť sa zapájať, mnohé veci sa pohnú vpred.

Hana Zemanová je spoluzakladateľkou a podpredsedníčkou občianskeho združenia PDCS,o.z., ktorého cieľom je „Radosť z poznávania, dialógu a zmeny“. Aktívne sa venuje príprave a realizácii projektov pre Spojenú školu sv. Františka z Asissi. Je predsedníčkou Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA (Silánska, Levárska, Karloveská).