Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Ako vyštudovaného architekta ma veľmi trápi upadajúca kvalita prostredia pre život a bývanie obyvateľov nášho mesta. Nerešpektovanie územného plánu a regulatívov pri rozrastaní sa hlavného mesta len podčiarkujú ziskuchtivosť vybraných skupín osôb a odhaľujú skutočné záujmy politických nominantov v komunálnej sfére.

Vidím veľké nedostatky v oblasti územného plánovania a kvalitného rozvoja verejného priestoru, absolútne zlyhanie v oblasti dopravy a parkovacej politiky ako aj ochrany životného prostredia. Aj tieto problémy našej Bratislavy mi ležia na srdci. Chcem prispieť k riešeniu týchto problémov.

Som rodený „staromešťan“. Som ženatý a mám jedno dieťa. Celý život sa s narastajúcim sklamaním prizerám akým nešťastným smerom sa Bratislava vyvíja. A ja sa už nechcem len prizerať.