Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jc016400/NB/wp-includes/post-template.php on line 284

Narodila som sa v Bratislave, od roku 1970 žijem v Karlovej Vsi. Moje tri deti so mnou odmala spoznávali zákutia karloveských lesov i „našej lúky“. O pár rokov neskôr sme podpisovali a šírili petíciu pre jej záchranu pred developermi.

Zaujímam sa o prostredie, v ktorom žijem – prírodu i ľudí, čo ich trápi a ako by som mohla aktívne pomôcť. Veľmi pozorne sledujem dianie v Karlovej Vsi a aktivity miestneho zastupiteľstva. Keď sa mi naskytla možnosť pridať sa k skupine nezávislých kandidátov, uvedomila som si, že je to príležitosť ponúknuť svoje vedomosti a skúsenosti a urobiť niečo naviac.

Vyštudovala som Fakultu hospodárskej informatiky EU Bratislava. V súčasnosti pracujem v oblasti vzdelávania a publicistiky.

Podporujem aktivity na zmiernenie dopadov zmeny klímy – výsadbu a starostlivosť o stromy, rastliny, kvety, čo pritiahne užitočný hmyz, opeľovače. Vedeli ste, že jeden netopier vychytá za noc až 3000 komárov? Zeleň a vodné prvky prispievajú k vytvoreniu príjemnej mikroklímy počas horúceho suchého leta.

Zaujímam sa o budovanie jedlých ekozáhrad v meste. Je možné začať meniť mesto od svojich okenných kvetináčov, loggií, predzáhradiek. I na malom priestore v meste je možné dopestovať jedlé rastliny vo veľmi dobrej kvalite. Šanca na vlastnú úrodu je oveľa väčšia, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Sama som aktívnou členkou Vodárenskej komunitnej záhrady. Nadšenci vlastnými rukami pretvorili spustnutý priestor na funkčné záhony, vysadili stromy, vytvorili bylinkovú špirálu.

Ako aktívna cyklistka podporím budovanie nových cyklotrás, ale i bezpečných chodníkov pre peších. V súčasnosti, keď autá zaberajú chodníky a niekde je problém vôbec auto odstaviť, je veľmi dôležité podporiť účinné riešenie parkovania.

Ako cvičiteľka jogy podporím športové aktivity zamerané na prevenciu a rehabilitáciu.

Ako dcéra zdravotne ťažko postihnutého rodiča mám pochopenie pre potreby tých, ktorí sú v núdzi, ktorí potrebujú opateru, sociálne služby.

Verím, že dokážem vypočuť a podporiť i Vaše snaženia.

Ako nezávislá poslankyňa podporím:

  • Transparentnosť rozhodovania mestskej časti, informovanosť občanov a možnosť zapájania sa do verejných diskusií
  • Zlepšenie starostlivosti o verejné priestory a ich zmysluplné využitie, žiadne zahusťovanie výstavby na úkor zelene a kvality života
  • Plánovanie parkov a detských ihrísk, ich odborná údržba
  • Programy pre rodiny s deťmi i starých rodičov – kultúra, hravá ekológia, vlastná záhradka
  • Skvalitnenie aktívneho starnutia
  • Zlepšenie možností parkovania, podpora chodcov i cyklistov